NL/Documentation/How Tos/Calc: functie F.VERDELING

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


F.VERDELING

Berekent waarden voor een F-verdeling.

Syntaxis:

F.VERDELING(x; r1; r2)

r1 en r2, wat positieve gehele getallen zijn, zijn de parameters voor de vrijheidsgraden voor de F-verdeling.
x moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 0.
F.VERDELING geeft het gebied terug van de rechter staart van de kansdichtheidsfunctie voor de F-verdeling, berekenend:
Calc fdist equation.png

Voorbeeld:

F.VERDELING(1; 4; 5)

geeft bij benadering 0,485657 terug.

Problemen:

  • De internationale standaard ODFF noemt deze functie LEGACY.FDIST en definieert een nieuwe functie FDIST.

Zie ook

Personal tools