NL/Documentation/How Tos/Calc: functie F.TOETS

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


F.TOETS

Geeft het resultaat van een F-toets.

Syntaxis:

F.TOETS(gegevens1; gegevens2)

gegevens1 en gegevens2 zijn bereiken of matrices (mogelijk van verschillende grootte) die getallen bevatten, waarop de F-toets wordt uitgevoerd. De F-toets berekent de kans dat twee steekproeven dezelfde variantie hebben.
In feite worden de steekproefvarianties van gegevens1 en gegevens2 berekend. gegevens1 en gegevens2 worden, indien nodig, opnieuw op volgorde gezet zodat gegevens1 de grootste variantie (σ1) heeft en gegevens2 de kleinste (σ2), en een F_waarde wordt berekend als σ12. Het teruggegeven resultaat van F.TOETS is 2*F.VERDELING(F_waarde; AANTAL(gegevens1)-1; AANTAL(gegevens2)-1). Dit is de twee-staartige kans dat de varianties in gegevens1 en gegevens2 niet significant verschillend zijn. (Het interne algoritme dat door Calc wordt gebruikt is geavanceerder dan dit).
Gevorderd onderwerp:
De parameters gegevens1 en gegevens2 worden altijd geëvalueerd als matrixformules.

Voorbeeld:

F.TOETS({9;8;6;8}; {5;6;7})

geeft bij benadering 0,82 terug. De kans dat de varianties van deze twee steekproeven niet significant van elkaar verschillen is ongeveer 82%. Opmerking: een echt voorbeeld zou meer gegevens nodig hebben dan dit.

Problemen:

  • Eerdere versies van Excel en het concept van de ODFF-specificatie verklaren, onjuist, dat dit een één-staartige test was.

Zie ook

Personal tools