NL/Documentation/How Tos/Calc: functie F.INVERSE

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


F.INVERSE

Berekent de inverse van de functie F.VERDELING.

Syntaxis:

F.INVERSE(p; r1; r2)

geeft de waarde x terug, zodat F.VERDELING(x; r1; r2) p is.
Parameters r1 en r2 (vrijheidsgraden) zijn positieve gehele getallen.
p moet groter zijn dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 1.

Voorbeeld:

F.INVERSE(0,485657; 4; 5)

geeft bij benadering 1 terug.

Problemen:

  • De aanstaande internationale standaard ODFF noemt deze functie LEGACY.FINV en definieert een nieuwe functie FINV.

Zie ook

Personal tools