NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DDB

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DDB

Geeft de afschrijving terug voor activa voor een opgegeven jaar met behulp van een dubbele (of andere factor) degressieve afschrijving.

Syntaxis:

DDB(originelekosten; restwaarde; levensduur; jaar; factor)

originelekosten: de initiële kosten van de activa.
restwaarde: is de waarde aan het einde van de afschrijving (soms de restwaarde van de activa genoemd).
levensduur: het aantal jaren waarover de activa wordt afgeschreven.
jaar: het jaartal waarvoor de afschrijving wordt berekend.
factor: de factor die moet worden ingesteld voor de afschrijvingsrente (2 indien weggelaten).
DDB gebruikt een vaste rente om afschrijving te berekenen. Als factor = 2 is dit de degressieve afschrijvingsmethode (omdat het het dubbele is van de koers van de lineaire afschrijving die de activa naar nul zou afschrijven). De koers wordt aangegeven door:
rente = factor / levensduur.
De afschrijving voor elk jaar wordt berekend met
MINIMUM( boekwaarde_aan_begin_van_jaar * rente; boekwaarde_aan_begin_van_jaar - restwaarde )
Dus de activa wordt afgeschreven met rente totdat de boekwaarde restwaarde is.

Voorbeeld:

Calc ddb graph1 nl.png

DDB(12000; 3000; 5; 1)

geeft 4800 terug in valutaeenheden. De rente is 2/5, of 40%. De boekwaarde aan het begin van jaar 1 is 12000, en 40% van 12000 is 4800.

DDB(12000; 3000; 5; 2)

geeft 2880 terug in valutaeenheden. De boekwaarde aan het begin van jaar 2 is 12000 -4800 = 7200, en 40% van 7200 is 2880.

DDB(12000; 3000; 5; 3)

geeft 1320 terug in valutaeenheden. De boekwaarde aan het begin van jaar 3 is 7200 - 2880 = 4320; en 40% van 4320 is 1728 - maar DDB geeft slechts voldoende afschrijving terug om de boekwaarde te reduceren tot de restwaarde - dat is 4320 - 3000 = 1320.

DDB(12000; 3000; 5; 4)

geeft 0 terug in valutaeenheden. De boekwaarde aan het begin van jaar 4 is gelijk aan de restwaarde; er is geen verdere afschrijving mogelijk.


Problemen:

  • Merk op dat deze methode de activa niet volledig behoeft af te schrijven naar zijn restwaarde. Bijvoorbeeld DDB(1000; 0; 3; 1) + DDB(1000; 0; 3; 2) + DDB(1000; 0; 3; 3) = 962,96, laat een restwaarde van 37,04 over in plaats van 0. De functie VDB is een alternatief dat dit oplost.Zie ook

Personal tools