NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DBSOM

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DBSOM

Telt de cellen in een kolom van een databasetabel in Calc bij elkaar op, die in rijen staan die voldoen aan gespecificeerde criteria.

Syntaxis:

DBSOM(database_tabel; veld; criteria_tabel)

waar

database_tabel een bereik is dat de gegevens definieert die moeten worden verwerkt.
veld de kolom is die moet worden opgeteld. Het mag een kolomnummer zijn (1 is de eerste kolom van de databasetabel, 2 is de tweede ...), of een kolomkop (omsloten door aanhalingstekens ””), of een cel die verwijst naar een kolomkop.
criteria_tabel een bereik is dat criteria bevat, om te selecteren welke rijen van de database_tabel moeten worden opgeteld.

Het Overzicht database-functies beschrijft volledig het gebruik van deze parameters.

Voorbeeld:

In dit werkblad:

  A B C D E
1 Naam Klas Leeftijd Afstand naar school Gewicht
2 Andy 3 9 150 40
3 Betty 4 10 1000 42
4 Charles 3 10 300 51
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Eva 2 8 650 33
7 Frank 2 7 300 42
8 Greta 1 7 200 36
9 Harry 3 9 1200 44
10 Irene 2 8 1000 42
11          
12          
13 Naam Klas Leeftijd Afstand naar school Gewicht
14   2      

DBSOM(A1:E10; "Afstand naar school"; A13:E14)

geeft de gecombineerde afstand naar school terug van alle kinderen die in de tweede klas zitten (1950).

DBSOM(A1:E10; 4; A13:E14)

geeft hetzelfde resultaat terug.

DBSOM(A1:E10; D1; A13:E14)

geeft ook hetzelfde resultaat terug.

Soortgelijk

Matrices gebruiken toont een soortgelijke techniek:

  A B C
1 Baan verw. Werknemer Kosten
2 1 Andy € 30
3 2 Betty € 40
4 3 Charles € 30
5 3 Daniel € 50
6 4 Eva € 20

De totale kosten vinden wanneer Baan verw. = 3 (d.i. € 80)

SOM( (A2:A6 = 3) * C2:C6 )

SOM() de waarden in C2:C6 waar de overeenkomende waarde in A2:A6 is = 3. Merk op dat het het speciale mechanisme matrixuitdrukking gebruikt en moet worden ingevoerd door te drukken op  Ctrl  +  ⇧ Shift  +  ↵ Enter .

Problemen:

De OOo2.3 Help impliceert dat 0 als een veld de gehele databasetabel zal opnemen. Dit lijkt fout te zijn - alleen een enkele kolom kan worden opgeteld.


Zie ook

Personal tools