NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DB

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DB

Geeft de afschrijving terug voor activa voor een opgegeven jaar met behulp van een vaste degressieve afschrijving.

Syntaxis:

DB(originele_kosten; restwaarde; levensduur; jaar; maanden_1ste_jaar)

originele_kosten: de initiële kosten van de activa.
restwaarde: is de waarde aan het einde van de afschrijving (soms de restwaarde van de activa genoemd).
levensduur: het aantal jaren waarover de activa wordt afgeschreven.
jaar: het jaartal waarvoor de afschrijving wordt berekend.
maanden_1ste_jaar: het aantal maanden in het eerste jaar (wordt standaard 12 indien weggelaten).
DB gebruikt een vaste koers gedurende de levensduur van de activa om de afschrijving te berekenen, berekend als
koers = 1 - (restwaarde/originele_kosten)(1/levensduur)
afgerond op 3 plaatsen achter de komma.
De afschrijving in een jaar wordt berekend als
waarde_aan_begin_van_jaar * koers
waar waarde_aan_begin_van_jaar = originele_kosten - afschrijving_tot_op_heden.
Als maanden_1ste_jaar minder is dan 12 is de afschrijvingskoers die wordt gebruikt voor de eerste en laatste jaren
koers * aantal_maanden_in_jaar / 12.

Voorbeeld:

DB(10000; 1000; 5; 1)

geeft bij benadering 3690 terug in valutaeenheden, wat de afschrijving is in het eerste jaar voor een kapitaalgoed dat 10000 kost en naar 1000 wordt afgeschreven over 5 jaar.

Problemen:

  • Deze methode onderschat enigszins de totale afschrijving als maanden_1ste_jaar wordt opgegeven en niet 12.

Zie ook

Personal tools