NL/Documentation/How Tos/Calc: functie CRIT.BINOM

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


CRIT.BINOM

Geeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk aan een grenswaarde.

Syntaxis:

CRIT.BINOM(n; p; a)

Met n onafhankelijke pogingen, met elk een kans van p op succes, geeft CRIT.BINOM het aantal successen terug, tot en inclusief die welke worden verwacht met een waarschijnlijkheid van a. Zie de voorbeelden om dit in relatie te brengen met BINOMIALE.VERD.
CRIT.BINOM is handig voor gebruik in procedures voor het op peil houden van kwaliteit.

Voorbeeld:

CRIT.BINOM(100; 0,5; 0,9)

geeft 56 terug.

BINOMIALE.VERD(56; 100; 0,5; 1)

geeft bij benadering 0,9 (90%) terug, de kans dat kop 56 keer of meer boven komt bij het 100 keer werpen van een munt.

Zie ook

Personal tools