NL/Documentation/How Tos/Calc: functie COMBINATIES2

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


COMBINATIES2

Geeft het aantal combinaties van een deelverzameling van items terug, inclusief herhalingen.

Syntaxis:

COMBINATIES2(aantal; kiezen)

aantal is het aantal items in de verzameling.
kiezen is het aantal items waaruit in de verzameling gekozen kan worden.
COMBINATIES2 geeft het aantal unieke manieren terug om deze items te kiezen, waarbij de volgorde van kiezen niet belangrijk is en herhaling van items is toegestaan. Indien er bijvoorbeeld 3 items A, B en C in een verzameling zitten, kunt u 2 items op 6 verschillende manieren kiezen, namelijk AA, AB, AC, BB, BC en CC; u kunt 3 items op 10 verschillende manieren kiezen, namelijk AAA, AAB, AAC, ABB, ABC, ACC, BBB, BBC, BCC en CCC.
COMBINATIES2 implementeert de formule:
(aantal+kiezen-1)!/(kiezen!(aantal-1)!)

Voorbeeld:

COMBINATIES2(3,2)

geeft 6 terug.

COMBINATIES2(3,3)

geeft 10 terug.

Zie ook

Personal tools