NL/Documentation/How Tos/Calc: functie BETROUWBAARHEID

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


BETROUWBAARHEID

Geeft een interval van de betrouwbaarheid terug.

SyntaxIS:

BETROUWBAARHEID(α; sa; grootte)

sa (> 0) is de (bekende) standaard afwijking van een normale verdeling.
grootte is de grootte van een steekproef van die verdeling.
α is het significantieniveau (0 < α < 1), dat het gewenste betrouwbaarheidsniveau bepaalt = (1 - α)*100%. Dus geeft bijvoorbeeld α = 0,05 een betrouwbaarheidsniveau van 95%.
BETROUWBAARHEID geeft een waarde terug die, indien opgeteld bij of afgetrokken van het gemiddelde van de steekproef, een interval geeft waarbinnen het gemiddelde van de populatie wordt verwacht te liggen met het gespecificeerde betrouwbaarheidsniveau.
BETROUWBAARHEID berekent NORM.INV(1 - α/2; 0; 1) * sa / √(grootte)

Voorbeeld:

BETROUWBAARHEID(0,05;1;20)

geeft bij benadering 0,438 terug. Met een betrouwbaarheidsniveau van 95%, ligt het gemiddelde van de gehele populatie binnen ±0,438 van het gemiddelde van de steekproef.

Zie ook

Personal tools