NL/Documentation/How Tos/Calc: functie BÈTA.VERD

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


BÈTA.VERD

Berekent de cumulatieve verdelingsfunctie of de kansdichtheidsfunctie voor een bèta-verdeling.

Syntaxis

BÈTA.VERD(x; α; β; a; b; cumulatief)

De bèta-verdeling is een familie van doorgaande waarschijnlijkheids-verdelingen, waar α en β parameters zijn die de vorm van de verdeling beheren.

x het getal is, waarmee u de Bèta-verdeling wilt evalueren.

De parameters a en b de onder- en bovengrenzen van de verdeling zijn. U kunt de waarde a interpreteren als locatie en de waarde b−a als schaal.

a en b zijn optionele parameters die standaard (indien weggelaten) 0 en 1 worden.

cumulatief is een optionele, logische parameter die standaard WAAR()wordt indien weggelaten.

Vóór OOo versie 3.1 bestond de parameter cumulatief niet en wordt alleen de cumulatieve waarschijnlijkheids-functie berekend.

Beperkingen:

  1. α > 0 , β > 0 , a < b
  2. Indien α < 1, dan heeft de dichtheids-functie een pool op x = a.
  3. Indien β < 1, dan heeft de dichtheids-functie een pool op x = b.

Semantiek

Voor cumulatief = ONWAAR() berekent de functie BÈTA.VERD de kansdichtheidsfunctie (met inachtneming van de hierboven vermelde beperkingen):

Voor cumulatief = WAAR() berekent de functie BÈTA.VERD de cumulatieve verdelings-functie:

Merk op dat

waar

en de gereguleerde incomplete Bèta-functie is.

Voorbeeld

BÈTA.VERD(1;5;3;-2;4;ONWAAR())
geeft bij benadering 0,273 terug
Grafiek van de Bèta-verdeling dichtheids-functies met behulp van de parameters a en b
BÈTA.VERD(0,2;0,7;4;0;1;ONWAAR())
geeft bij benadering 1,644 terug
Grafiek van de Bèta-verdeling dichtheidsfuncties met de limieten 0 en 1


BÈTA.VERD(1;1;0,5;0;1;ONWAAR())
geeft Ongeldig argument terug omdat er een pool is

BÈTA.VERD(1,1;1;0,5;0;1;ONWAAR())

geeft 0 terug
Grafiek van de Bèta-verdeling dichtheidsfuncties met alfa=1
BÈTA.VERD(1;5;3;-2;4;WAAR())
geeft bij benadering 0,227 terug

gebruik vóór versie 3.1: BÈTA.VERD(1;5;3;-2;4)

Grafiek van de Bèta-verdeling cumulatieve functies met behulp van parameters a en b
BÈTA.VERD(0,2;0,7;4;0;1;WAAR())
geeft bij benaderig 0,718 terug

gebruik vóór versie 3.1: BÈTA.VERD(0,2;0,7:4;0;1)

andere geldige aanroep: BÈTA.VERD(0,2;0,7;4)

Grafiek van de Bèta-verdeling cumulatieve functies met de limieten 0 en 1
BÈTA.VERD(1,1;1;0,5;0;1;WAAR())
geeft 1 terug

vóór versie 3.1: BÈTA.VERD(1,1;1;0,5;0;1)

geeft Ongeldig argument terug
Grafiek van de Bèta-verdeling dichtheidsfuncties met alfa=1

Zie ook

Personal tools