NL/Documentation/How Tos/Calc: functie AFRONDEN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


AFRONDEN

Rond een getal af met een bepaalde precisie.

Syntaxis:

AFRONDEN(getal; aantal)

geeft getal terug, afgerond tot aantal plaatsen achter de komma. Als aantal wordt weggelaten of nul is, rondt de functie af naar het dichtstbijzijnde gehele getal. Als aantal negatief is, rondt de functie af naar de dichtstbijzijnde 10, 100, 1000, etc.
Deze functie rondt af naar het dichtstbijzijnde getal. Zie AFRONDEN.NAAR.BENEDEN en AFRONDEN.NAAR.BOVEN voor alternatieven.

Voorbeeld:

AFRONDEN(2,348; 2)

geeft 2,35 terug

AFRONDEN(2,348; 0)

geeft 2 terug

AFRONDEN(2,5)

geeft 3 terug

AFRONDEN(987,65; -2)

geeft 1000 terug

Als dit voorbeeld niet lijkt te werken, kijk dan onder Extra → Opties → OpenOffice Calc → Berekenen om de weergave van de precisie te controleren.


Zie ook

Personal tools