NL/Documentation/How Tos/Calc: Wiskundige functies

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Lijst van wiskundige functies in Calc

Trigonometrisch
COS Geeft de cosinus van een hoek terug.
SIN Geeft de sinus van een hoek terug.
TAN Geeft de tangens van een hoek terug.
COT Geeft de cotangens van een hoek terug.
BOOGCOS Geeft de inverse cosinus van een getal terug.
BOOGCOT Geeft de inverse cotangens van een getal terug.
BOOGSIN Geeft de inverse sinus van een getal terug.
BOOGTAN Geeft de inverse tangens van een getal terug.
BOOGTAN2 Geeft de inverse tangens voor gespecificeerde X- en Y-coördinaten terug.
GRADEN Converteert radialen naar graden.
RADIALEN Converteert graden naar radialen.
PI Geeft de waarde van PI terug.
Hyperbolisch
COSH Geeft de hyperbolische cosinus van een hoek terug.
SINH Geeft de hyperbolische sinus van een hoek terug.
TANH Geeft de hyperbolische tangens van een hoek terug.
COTH Geeft de hyperbolische cotangens van een opgegeven getal (hoek) terug.
BOOGCOSH Geeft de inverse hyperbolische cosinus van een getal terug.
BOOGCOTH Geeft de inverse hyperbolische cotangens van het opgegeven getal terug.
BOOGSINH Geeft de inverse hyperbolische sinus van een getal terug.
BOOGTANH Geeft de inverse hyperbolische tangens van een getal terug.
Afronden en restanten
GEHEEL Rondt een getal af door het verwijderen van de cijfers achter de komma.
AFRONDEN Rondt een getal af met een bepaalde precisie.
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN Rondt een getal naar beneden af, in de richting van nul, tot een bepaalde precisie.
AFRONDEN.NAAR.BOVEN Rondt een getal af naar boven, weg van nul, tot een bepaalde precisie.
AFRONDEN.BOVEN Geeft een getal terug dat naar boven is afgerond tot een veelvoud van een ander getal.
AFRONDEN.BENEDEN Geeft een getal terug dat naar beneden is afgerond tot het dichtstbij zijnde veelvoud van een ander getal.
EVEN Geeft een getal terug dat naar beneden is afgerond tot het dichtstbij gehele getal, weg van nul.
ONEVEN Geeft een getal terug dat naar boven is afgerond tot het volgende gehele oneven getal.
AFRONDEN.N.VEELVOUD Geeft een getal terug dat is afgerond tot het dichtstbij zijnde veelvoud van een ander getal.
GEH.GET. Rondt een getal naar beneden af tot het dichtstbij zijnde gehele getal.
QUOTIËNT Geeft als resultaat het gehele getal terug van een deling.
REST Geeft het restgetal als het ene gehele getal wordt gedeeld door een ander..
Logaritmisch / machtsverheffen
EXP Geeft e, verhoogd met de macht van een getal, terug
MACHT Geeft een getal terug, verhoogd met een macht.
LOG Geeft het natuurlijk logaritme van een getal terug.
LN Geeft het logaritme van een getal tot de gespecificeerde basis terug.
LOG10 Geeft het logaritme van een getal terug met de basis 10.
Bessel-functies
BESSEL.I Berekent de aangepaste Bessel-functie van het eerste soort.
BESSEL.J Berekent de Bessel-functie van de eerste soort.
BESSEL.K Berekent de aangepaste Bessel-functie van de tweede soort.
BESSEL.Y Berekent de Bessel-functie van de tweede soort (de Neumann- of Weber-functie).
Diversen
ABS Geeft de absolute waarde van een getal terug.
COMBINATIES Geeft het aantal combinaties van een onderverzameling van items.
COMBINATIES2 Geeft het aantal gerangschikte combinaties van een onderverzameling van items.
CONVERTEREN Converteert tussen oude Europese valuta's en Euro's.
CONVERTEREN_ADD Converteert een getal van de ene maateenheid naar een ander.
AANTAL.LEGE.CELLEN Geeft het aantal lege cellen terug.
AANTAL.ALS Telt het aantal cellen in een bereik die voldoen aan een gespecificeerde voorwaarde.
DELTA Geeft 1 terug als twee getallen gelijk aan elkaar zijn en anders 0.
FOUTFUNCTIE Berekent de foutfunctie (Gauss-foutfunctie).
FOUT.COMPLEMENT Berekent de aanvullende foutfunctie (aanvullende Gauss-foutfunctie).
FACULTEIT Geeft de faculteit van een getal, n!, terug.
DUBBELE.FACULTEIT Geeft de dubbele faculteit van een getal, n!!, terug.
GGD Geeft de grootste gemene deler voor twee of meer gehele getallen terug.
GGD_ADD Geeft de grootste gemene deler uit een lijst met getallen terug.
GROTER.DAN Geeft 1 terug als een getal groter is dan of gelijk is aan een interval, of anders 0.
IS.EVEN Geeft WAAR terug als de waarde een even getal is.
IS.ONEVEN Geeft WAAR terug als de waarde een oneven getal is.
KGV Geeft het kleinste gemene veelvoud van één of meer gehele getallen.
KGV_ADD Geeft het laagste gemene veelvoud van een lijst met getallen.
MULTINOMIAAL Geeft de faculteit van de som gedeeld door het product van de faculteit terug.
PRODUCT Vermenigvuldigt alle als argument opgegeven getallen en geeft het product terug.
ASELECT Geeft een willekeurig getal tussen 0 en 1 terug.
ASELECTTUSSEN Geeft een willekeurig geheel getal binnen een gespecificeerd bereik.
SOM.MACHTREEKS Somt de eerste termen van een machtreeks op.
POS.NEG Geeft het teken (+ of -) van een getal.
WORTEL Geeft de positieve wortel van een getal.
WORTEL.PI geeft de wortel van (PI-maal een getal).
SUBTOTAAL Geeft SOM, GEMIDDELDE, STDDEV, etc. terug. resultaten voor gefilterde gegevens.
SOM Telt de inhoud van cellen bij elkaar op.
SOM.ALS Telt, onder voorwaarden, de inhoud van cellen in een bereik bij elkaar op.
KWADRATENSOM Geeft de som van de kwadraten van getallen.Zie ook

Personal tools