NL/Documentation/How Tos/Calc: Financiële functies

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Financiële functies

De financiële functies verschaffen algemeen zakelijke berekeningen.

Afschrijving
AMORDEGRC Geeft de afschrijving terug voor een een periode met behulp van de degressieve afschrijving (Franse systeem).
AMORLINC Geeft de afschrijving terug voor een een periode met behulp van lineaire afschrijving (Franse systeem).
DB Geeft de afschrijving terug voor activa voor een opgegeven jaar met behulp van een vaste degressieve afschrijving.
DDB Geeft de afschrijving terug voor activa voor een opgegeven jaar met behulp van een dubbele (of andere factor) degressieve afschrijving.
LIN.AFSCHR Geeft de afschrijving terug voor activa voor één enkele periode met behulp van vaste (of lineaire) afschrijving.
SYD Geeft de afschrijving terug voor activa voor een opgegeven jaar met behulp van de "Sum-of-years'-getallen methode (Jaarwegingsmethode).
VDB Geeft de afschrijving terug voor activa voor een opgegeven jaar met behulp van een variabele degressieve afschrijving.
Betalingsstromen, annuïteiten, leningen
CUM.RENTE Geeft de totaal betaalde rente terug over een lening met gespecificeerde periodieke betalingen.
CUM.RENTE_ADD Geeft de totaal betaalde rente terug over een lening met gespecificeerde periodieke betalingen.
CUM.HOOFDSOM Geeft het totaal terugbetaalde kapitaal terug over een lening met gespecificeerde periodieke betalingen.
CUM.HOOFDSOM_ADD Geeft het totaal terugbetaalde kapitaal terug over een lening met gespecificeerde periodieke betalingen
TW Geeft de toekomstige waarde terug van een initiële som met een opeenvolgende reeks van betalingen.
TOEK.WAARDE2 Geeft de toekomstige waarde terug van een initiële som met veranderende toekomstige rentekoersen.
IBET Geeft het gedeelte terug van de periodieke betaling dat de rente is voor een lening of annuïteit met vaste rente.
IR Berekent de interne koers van de teruggave van een serie contante geldstromen.
ISPMT Geeft de betaalde rente terug voor een periode voor een lening met een vaste rente.
QIR Geeft de aangepaste interne koers terug van de teruggave van een reeks contante geldstromen.
APER Geeft het aantal betalingsperioden voor een annuïteit terug.
NHW Geeft de netto huidige waarde terug van een investering met regelmatige contante betalingen.
RMB Geeft de betaling per periode voor een lening met een vaste rente terug.
PBET Geeft het gedeelte van de periodieke betaling terug dat terugbetaald kapitaal is voor een lening of annuïteit met een vaste rente.
HW Geeft de huidige waarde terug van een reeks toekomstige betalingen met een uiteindelijke som ineens.
RENTE Berekent de rentekoers voor een annuïteit.
ZGZ Geeft een equivalente rentekoers terug als een investering stijgt in waarde.
IR.SCHEMA Berekent de interne koers van de teruggave van een reeks onregelmatige contante betalingen.
NHW2 Geeft de netto huidige waarde terug van een investering met onregelmatige contante betalingen.
Waardepapieren
SAMENG.RENTE Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen.
SAMENG.RENTE.V Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier dat uitbetaald op de vervaldatum.
DISCONTO Geeft de discontorente voor een waardepapier terug.
DUUR Geeft het aantal perioden terug dat voor een investering nodig is om een bepaalde waarde te bereiken.
DUUR_ADD Geeft de Macaulay duration van een waardepapier.
EFFECT.RENTE Geeft de effectieve samengestelde rentekoers na opgeven van een nominale rentekoers.
EFFECT.RENTE_ADD Geeft de effectieve samengestelde rentekoers na opgeven van een nominale rentekoers.
RENTEPERCENTAGE Geeft de equivalente jaarlijkse rentekoers voor een investering die werd gekocht voor één prijs en verkocht voor een andere.
AANG.DUUR Geeft de aangepaste Macaulay duration van een waardepapier terug.
NOMINALE.RENTE Geeft een nominale rentekoers terug na opgeven van de effectieve samengestelde rentekoers.
NOMINALE.RENTE_ADD Geeft een nominale rentekoers terug na opgeven van de effectieve samengestelde rentekoers.
AFW.ET.PRIJS Geeft de waarde terug van een waardepapier per 100 valutaeenheden van de zichtbare waarde, waar de tijd tot de eerste rentebetaling niet een gehele periode is.
AFW.ET.REND Geeft de opbrengst van een waardepapier terug, waar de tijd tot de eerste rentebetaling geen hele periode is.
AFW.LT.PRIJS Geeft de waarde terug van een waardepapier per 100 valutaeenheden van de zichtbare waarde, waarbij de laatste rentebetaling niet een gehele periode is.
AFW.LT.REND Geeft de opbrengst van een waardepapier terug, waar de laatste rentebetaling geen hele periode is
PRIJS.NOM Berekent een beursprijs voor een rentedragend waardepapier, per 100 valuateenheden aan waarde.
PRIJS.DISCONTO Berekent een prijs voor een niet-rentedragend waardepapier.
PRIJS.VERVALDAG Berekent een prijs (per 100 valutaeenheden aan waarde) voor een waardepapier dat rente uitkeert op de vervaldatum.
OPBRENGST Berekent het te ontvangen bedrag op de vervaldatum voor een waardepapier met nul-coupon.
SCHATKIST.OBL Geeft de bond-equivalent-yield (BEY) voor een US Treasury-obligatie.
SCHATK.PRIJS Geeft de uitgifteprijs voor een US Treasury-obligatie, per $100 aan waarde, na opgeven van een discontorente.
SCHATK.REND geeft de opbrengst terug voor een US Treasury-obligatie.
RENDEMENT Berekent de opbrengst voor een waardepapier dat rente uitkeert.
REND.DISCONTO Berekent de opbrengst voor een een niet-rentedragend waardepapier.
REND.VERVAL Berekent de opbrengst voor een waardepapier dat rente uitkeert op de vervaldatum.
Coupons
COUP.DAGEN.BB Geeft het aantal dagen terug tussen de coupondatum die voorafgaat aan de afrekening en de datum van de afrekening.
COUP.DAGEN Geeft het aantal dagen terug in de couponperiode waarin de datum van afrekening valt.
COUP.DAGEN.VV Geeft het aantal dagen terug tussen de datum van afrekening en de volgende coupondatum.
COUP.DATUM.NB Geeft de coupondatum terug die direct volgt op de datum van afrekening.
COUP.AANTAL Geeft het aantal coupons (rentebetalingen) terug tussen de datum van afrekening en de vervaldatum.
COUP.DATUM.VB Geeft de coupondatum (rentebetaling) terug die voorafgaat aan de datum van afrekening.
Diversen
BEDRAG.DE Converteert een weergave van een breuk van een getal naar een decimaal getal.
BEDRAG.BR Converteert een decimaal getal naar een weergave van een breuk van een getal.Zie ook

Personal tools
In other languages