Documentation/SL/Opravljeno

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Uspešno opravljeno delo

Zagotavljanje kakovosti

Lokalizacija paketa

 1. Slovenski prevod FontOOo (svoje smo opravili, vključeno v 2.1).
 2. Dokončati prevajanje sbasic/shared.po in shared/autopi.po (dokončano, vključeno v 2.1: Vito, Martin, Urška).
 3. Prevod slik pomoči (opravljeno, vključeno od 2.0.4 naprej).
 4. Prevod vzorcev Samobesedila (opravljeno, vključeno od 2.0.4 naprej).
 5. Prevod samopopravkov (opravljeno, vključeno od 2.0.4 naprej).
 6. Spet vključiti slovenski črkovalnik in delilnik besed v uradne gradnje (opravljeno, objavljeno pod dvojno licenco LGPL/GPL, vključeno od 2.3 naprej).
 7. Slovenski tolar v Evro-pretvorniku (opravljeno - Robert izdelal kodo, vključeno od 2.1 naprej).
 8. Tolar naj bo možna valuta za Slovenijo (opravljeno, vključeno od 2.1 naprej).
 9. Popravki prevoda namestitve NSIS (opravljeno, vključeno od 2.2 naprej).
 10. Pregledati HSQLDB, če je kaj novih nizov (opravljeno, ni sprememb).
 11. Posodobiti Namestitveni vodnik na različico 2.0.4 (opravljeno, ni sprememb).
 12. Prevod imen palet (opravljeno, vključeno od 2.1 naprej).
 13. Prevod soffice.dic (opravljeno, vključeno od 2.1 naprej).
 14. Prevod vrst nalepk - labels.ini (opravljeno, predvidoma vključeno od 2.1 naprej). - Popravek: tovrstna lokalizacija je zastarela, sodelujemo pri izdelavi novega sistema lokalizacije nalepk, ki bo predvidoma vključen od 3.1 naprej.
 15. Posodobitev prevoda NSIS, namestitvenega programa za okolje Windows (redno opravljeno)
 16. Martin Srebotnjak ustvarja slovenski tezaver (dostopen na naslovu http://www.tezaver.si, tudi kot ločena razširitev za OOo3), ki je postal sestavni del slovenskih izdaj OpenOffice.org (opravljeno, vključeno od 3.2.1 naprej);
Personal tools