Začetek s čisto namestitvijo

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Začetek s čisto namestitvijo

Včasih je potrebno OpenOffice.org namestiti čisto na novo. Iz dosedanjih namestitev ne želite prenesti nobenih nastavitev. Komplicirano to sicer ni, vendar zahteva en samo - važen - ukrep na roko. Oglejmo si najprej, kje se imeniki OOo nahajajo.

Imeniki

OpenOffice.org 2.x na vašem računalniku zaseda dvoje imenikov, ki oba vsebujeta podimenike. V kolikor ste si posneli OOo v obliki ene same vbelike datoteke, bo šlo za troje imenikov.

Posneta verzija

Če ste svojo verzijo za namestitev posneli prek mreže, je še najbolj verjetno, da se v imeniku, kamor vaš brskalnik spravlja posnete datoteke, nahaja zelo velika datoteka, ob namestitvi pa še imenik z imenom v smislu "Namestitvene datoteke za OpenOffice.org". Ta imenik se bo, če ne zahtevate drugače, nahajal na vašem namizju, lahko pa v enem prvih dvogovorov v programu Setup odprete kje drugje.

Ta zelo velika posneta datoteka ima na Windows pripono .exe. Gre za datoteko z arhivom, ki se samodejno razširi, ko dvokiknete na datoteko. Prvi dvogovor vas bo povprašal po imeniku, kamor bi želeli shraniti datoteke za namestitev. Ko je namestitev zaključena lahko datoteko zbrišete.

Tudi imenik "Namestitvene datoteke OpenOffice.org" lahko zbrišete, ko je enkrat namestitev zaključena.

Nastavitveni program

Potem ko arhivski program konča s prenosom svoje vsebine v imenik "Namestitvene datoteke OpenOffice.org" , še pokliče nastavitveni program (setup.exe), ki se nahaja v ustvarjenem imeniku. Če imate OOo na CD, boste program za namestitev našči v poidmeniku za namestitev Ooo.

Program za namestitev vas bo popeljal skozi nekaj dvogovorov, v katerim lahko izberete imenik in module za nastavitev. V kolikor želite spremenioti prednastavljene vrednosti, morate izbrati nastavitev po meri.

Ko je nastavitev zaključena, boste skupne datoteke (doslej poznane kot datoteke z namestitvijo prek mreže - "network installation") na naslednjih mestih:

 • na sistemih Windows v imeniku, ki ima ime v smislu C:\Programi\OpenOffice3.0.org
 • na sistemih Linux v imeniku z imenom /opt/openoffice3.0.org
(običajno je verzija programa navedena v imenu, kot na primer "OpenOffice.org3.0")

Vsi uporabniki, ki hočejo delati z OOo, morajo za te datoteke imeti pravico "branja in izvajanja", dovoljenje za "pisanje" sme imeti samo administrator sistema.

Namestitveni program tudi poskrbi za vključitev na namizje, bodisi samo za vas ali pa za vse uporabnike sistema. To samo v bistvu pomeni, da se v vašem Start meniju nahajajo povezave na programe, ki so shranjeni v imeniku "network installation/programs".

Ob prvem klicu enega od programov OOo se bo vsakemu uporabniku prikazal dovogovr z dobrodošlico. Sprejmite licenco in nadaljujte skozi dvogovore. Ko se ta korak zaključi, se bo vsebina imenika "profile" v skupnem imeniku "network installation" samodejno prepisala v vaš domači imenik pod imenom "user".

 • na sistemih Linux boste tako dobili skriti imenik a la ~/.openoffice3.0.org/user
 • na sistemih z Windows XP bo to imenik C:\Documents und Settings\vaše_ime\Application data\OpenOffice3.0.org\user
 • na sistemih z Windows Vista je to imenik C:\Users\vaše_ime\AppData\Roaming\OpenOffice3.0.org\user


Če boste želeli videti vsebino tega imenika, boste verjetno morali omogočiti prikaz skritih in sistemskih datotek.

Čista odstranitev vseh datotek config

Uvod je bil mogoče dolg, vendar sedaj veste bistveno o strukturi datotek OOo na svojem sistemu.

kaj se torej med deinstalacijo dogaja? Ko administrator s pravicami pisanja za datoteke "mrežne namestitve" ("network installation") požene deinstalacijo, bo zbrisal samo datoteke "mrežne namestitve". Vsi "user", t.j. uporabniški, imeniki so še vedno na razpolago. V njih se nahajajo prirejene konfiguracije, ki so si jih uporabniki ustvarili, med drugim zasebni geslovniki, avto besedila in še veliko drugega.

To pomeni, da pri problemih, katerih vzrok je uporabnikova konfiguracija, brisanje in ponovno nameščanje OOo ne bo imelo nobenega učinka. Ponovna namestitev namreč uporabnikovo konfiguracijo pusti pri miru. To velja v vsakem primeru za manjše obnove med posameznimi razvojnimi posnetki. V kolikor nameščate novo inačico v mrežni imenik, kjer se že nahaja stara verzija, pride lahko da sprememb. Običajno pa to ni, saj namestitvene verzije uporabljajo za imenik za "mrežne namestitve" različna imena.

Kaj storiti? Pravilen način za čisto namestitev je, da zbrišete vse uporabniške namestitve iz prejšnjih inačic, kot sledi:

 1. najprej kot administrator, deinstalirajte datoteke "mrežne namestitve".
 2. Zbrišite nato uporabniški imenik ("user") za OOo iz zasebnega imenika uporabnika. Pustite ta imenik pri miru, če ne želite čiste namestitve. S tem namreč zbrišete vse zasebne nastavitve in razširitve.
  Če niste čisto prepričani, imenik enostavno preimenujte ali pa prestavite kam drugam.
 3. Odstranite nato imenik "datoteke za namestitev OpenOffice.org", v kolikor še obstaja.
 4. Sedaj lahko administrator zažene novo namestitev za imenik "mrežne namestitve", nakar lahko vsak uporabnik s klicem OOo spet samodejno prekopira vsebino imenika "profil" v svoj zasebni "user" imenik.

Po čisti nastavitvi si mora vsak uporabnik znova nastaviti svoje osebne nastavitve. Dokumenti, ki ste jih shranili kam drugam, so seveda še vedno na razpolago nespremenjeni.

Personal tools