Večjezično preverjanje črkovanja

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Večjezično preverjanje črkovanja v dokumentu modula Writer je izjemno enostavno. Potrebujete le knjižnice za preverjanje črkovanja za vse želene jezike. Nekateri jeziki so že priloženi, za preostale jezike pa jezikovne datoteke dobite na spletu.

Preverite, katere jezikovne knjižnice so nameščene

Izberite Orodja - Možnosti - Nastavitve jezika - Pripomočki za pisanje, nato kliknite vrhnji gumb Uredi.

Jezikovne knjižnice so razdeljene na tri dele:

  • Slovar za črkovanje
  • Vzorci za deljenje besed
  • Slovar sopomenk

Preglejte seznam Jezik in preverite, za kateri jezik imate nameščene knjižnice. Za nekatere jezike sta na voljo le dve ali celo le ena knjižnica. Za slovensko različico OpenOffice.org morate slovar sopomenk namestiti ločeno, saj je šele v nastajanju, dobite pa ga na naslovu www.tezaver.si.

Nastavitev OpenOffice.org za dodatne jezike

Oglejte si stran Dodajanje jezikov.

Nastavitev privzetega jezika besedila

Izberite Orodja - Možnosti - Nastavitve jezika - Jeziki in nastavite privzeti jezik za dokumente.

Določitev drugega jezika kot lastnosti besedila

  1. Izberite besedilo, izberite Oblika - Lik - Besedilo. 2. Izberite jezik s seznamskega polja Jezik. Izberite [brez], če želite izvzeti izbrano besedilo iz preverjanja črkovanja in samodejnega deljenja besed.

Če pogosto delate z besedilom v več jezikih, lahko določite različne sloge za odstavke ali znake v različnih jezikih.

  1. Pritisnite npr. F11, da odprete okno Slogi in oblikovanje, nato določite nov znakovni slog za francosko besedilo (desni klik, izberite Nov). 2. Izberite francoske besede v svojem besedilu, nato dvokliknite svoj nov francoski slog v oknu Slogi in oblikovanje.

Nastavitve preverjanja črkovanja

Z nekaterimi nastavitvami lahko še bolj natančno nastavite funkcijo preverjanja črkovanja.

  • Izberite: Orodja - Možnosti - Nastavitve jezika - Pripomočki za pisanje in poglejte v območje Možnosti proti dnu.
  • Kliknite poljuben vnos Možnosti, nato kliknite gumb Pomoč za izpis razlage.
Personal tools