Samodejna namestitev Apache OpenOffice v okolju Windows

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Edit-find-replace.png This article should be checked for accuracy and conformity to style.

doc OOo
Documentation windows.png Windows related content


Uvod

Apache OpenOffice z lahkoto namestimo centralno v omrežju. Ta KakOOojček prikazuje kateri parametri in lastnosti namestitvenega programa se lahko uporabijo za sodelovanje z obstoječim programom za distribucijo programske opreme. Posebno pakiranje ni potrebno.

Documentation note.png Namestitev posodobitev deluje na enak način vse dokler je glavna različica enaka (na primer posodobitev z različice 2.2 na 2.3)

Sistemske zahteve

Apache OpenOffice 2.x je opremljen z datotekami MSI za namestitev v okolju Windows z uporabo Windows Installer. Podprte različice so Windows 2000, Windows XP ali Vista. Priporočljivo je, da imate nameščen zadnji servisni popravek in vse posodobitve Windows pred začetkom namestitve.

Documentation note.png Nekateri spodaj navedeni parametri zahtevajo različico Windows Installer 3.0 ali novejšo. Če je potrebno, prenesite to reazličico z microsoftove spletne strani.

Poleg tega je potreben program za distribucijo programske opreme za upravljanje programske opreme v poslovnem okolju. To presega namen tega KakOOojčka, ker so zahteve teh programov različne za vsakega od njih. Vse pa znajo distribuirati datoteke MSI po omrežju. Za to potrebni parametri so opisane v tem KakOOojčku.

Documentation note.png Če uporabljate Terminal Server, lahko namestite Apache OpenOffice z uporabo enakih parametrov, kot so opisani v nadaljevanju. Apache OpenOffice lahko uporablja več uporabnikov – obstajati mora ustrezen uporabnikov profil.

Prenos in razširjanje Apache OpenOffice

Prvi korak je prenos namestitvenih datotek za Apache OpenOffice. Brezplačno jih dobite na naslovu http://sl.openoffice.org/prenosi.html. Datoteko shranite v mapo po vaši izbiri. Dobili boste eno izvršno datoteko:

OOo_2.3.0_Win32Intel_install_sl.exe

Dejansko ime datoteke je lahko različno glede na jezik in različico programa.

Ta datoteka vsebuje namestitveni paket v kompresirani obliki. Najprej jo je potrebno razširiti:

 1. Dvokliknite ime datoteka v Raziskovalcu
 2. Kliknite Naprej >
 3. Izberite mapo, kamor naj se paket razširi, na primer [/C:/OOo_Install C:\OOo_Install]
 4. Kliknite Razširi
 5. Kliknite Prekliči, če želite prekiniti namestitev.

Če bi nadaljevali namestitev, bi namestili Apache OpenOffice za enega uporabnika na tem računalniku. Namen tega KakOOojčka pa je tiha ali nenadzorovana namestitev Apache OpenOffice v omrežje. Po razširitvi lahko izbrišete preneseno datoteko exe.

Tiha (Samodejna) Namestitev

Po razširitvi boste dobili v mapi datoteke, ena od njih z imenom openofficeorg23.msi, ki je glavna namestitvena datoteka. Datoteke MSI so namestitveni programi, ki uporabljajo tehnologijo Windows Installer. Za to se uporablja orodje msiexec, ki skrbi za namestitev in se ga upravlja s parametri.

Za prvo poskusno namestitev izberite računalnik, ki še nima nameščenega Apache OpenOffice:

Documentation note.png Uporabnik, ki požene namestitev, mora imeti administratorske pravice.
 1. Odprite ukazno okno (Start > Programi > Pripomočki > Ukazni poziv)
 2. Postavite se v mapo z namestitvenimi datotekami, na primer
  cd C:\OOo_Install
 3. Da začnete namestitev, ki ne zahteva sodelovanja uporabnika, vnesite sledeči ukaz:
  start /wait msiexec /qn /norestart /i openofficeorg23.msi
Documentation note.png Če želite videti vse parametre, ki jih podpira msiexec, poženite: msiexec /?

Zgoraj uporabljeni parametri pomenijo:

start /wait
Ker se bo namestitev izvajala v ozadju (brez obvestil na zaslon), ne vemo kdaj se bo namestitev zaključila in gremo lahko naprej. Z uporabo start /wait pred msiexec, se bo ustavilo izvajanje vseh ostalih opravil, dokler ne bo namestitev dokončana. Takrat bo kazalka spet na voljo.
msiexec
To je orodje Windows Installer
/qn
Ta parameter določa, da med namestitvijo ne bo prikazano pogovorno okno: brez indikatorja napredka, pogovornih oken in brez obvestil o napakah! Ostale možnosti tega parametra so
/qb za prikaz enostavnega uporabniškega vmesnika, ki prikazuje samo indikator napredka v načinu Windows Installer
/qr za omejeni uporabniški vmesnik, ki prikazuje samo indikator napredka v načinu Apache OpenOffice
/norestart
Nekateri namestitveni programi poskušajo po zaključku namestitve ponovno zagnati sistem. Ta parameter to prepreči. Vendar je v splošnem dobro, da se po namestitvi novega programa v okolju Windows sistem ponovno zažene.
/i
Ta parameter začne namestitev

Po klicu ukaza vidite indikator napredka ali nič (glede na uporabljen parameter /q). Po zaključku namestitve, se bo v ukaznem oknu ponovno prikazala kazalka. To lahko traja nekaj minut (odvisno od računalnika). S tem ste zaključili svojo prvo tiho namestitev Apache OpenOffice.

Če zdaj odprete meni Start, boste med Programi videli vnos OpenOffice.org 2.0 in lahko začnete uporabljati OpenOffice.org. Namestitev je na voljo za vse uporabnike sistema in dodaten korak za uporabniško namestitev ni potreben.

Če želite odstraniti Apache OpenOffice, uporabite sledeči ukaz:

start /wait msiexec /qn /norestart /x openofficeorg20.msi

Z uporabo /x namesto /i se prične postopek odstranitve. Po odstranitvi morate ponovno zagnati sistem.

Lastnosti MSI

V zgornjem primeru pri namestitvi ni mogoče spremeniti prednastavljenih vrednosti, kot je na primer pot za nameščanje Apache OpenOffice. Za vrednosti, ki se od prednastavljenih razlikujejo, je mogoče uporabiti Lastnosti MSI, ki se jih navede na ukazni vrstici ob klicu msiexec:

start /wait msiexec /qn /norestart /i openofficeorg20.msi PROPERTY1=Value1 PROPERTY2=Value2

Spodnja tabela vsebuje vse lastnosti, ki so na razpolago.

Lastnost Opis in dovoljene vrednosti
SELECT_WORD Naj se Apache OpenOffice uporablja kot privzeta aplikacija za datoteke MS Word?
 • 0: Ne
 • 1: Da
SELECT_EXCEL Naj se Apache OpenOffice uporablja kot privzeta aplikacija za datoteke MS Excel?
 • 0: Ne
 • 1: Da
SELECT_POWERPOINT Naj se Apache OpenOffice uporablja kot privzeta aplikacija za datoteke MS Powerpoint?
 • 0: Ne
 • 1: Da
INSTALLLOCATION Pot za namestitev Apache OpenOffice, v dvojnih narekovajih ("). Če pot ne obstaja, se jo bo ustvarilo.
COMPANYNAME Ime podjetja, na katerega naj se Apache OpenOffice registrira, v dvojnih narekovajih ("). Lahko ostane neizpolnjeno.
USERNAME Ime uporabnika, na katerega naj se Apache OpenOffice registrira, v dvojnih narekovajih ("). Lahko ostane neizpolnjeno.

ADDLOCAL and REMOVE

Ti dve lastnosti kontrolirata, katere komponente se bo namestilo.

ALL: namesti se vse Apache OpenOffice komponente (ADDLOCAL=ALL)

Če se ALL ne navede, je treba vse posamezne core komponente navesti ročno, kot

ADDLOCAL=gm_Root, gm_Prg, gm_r_Files_2, gm_r_Files_3, gm_r_Files_4, gm_r_Files_5, gm_r_Files_6, gm_r_Files_7, gm_r_Files_8, gm_r_Files_9, gm_r_Fonts_OOo_Hidden

dodatno poleg non-core komponent, ki se jih namešča.

Naslednji seznam navaja komponente, ki jih je za dani modul treba namestiti:

Writer
gm_p_Wrt, gm_p_Wrt_Bin, gm_p_Wrt_Help
Calc
gm_p_Calc, gm_p_Calc_Bin, gm_p_Calc_Help, gm_p_Calc_Addins
Draw
gm_p_Draw, gm_p_Draw_Bin, gm_p_Draw_Help
Impress
gm_p_Impress, gm_p_Impress_Bin, gm_p_Impress_Help
Base
gm_p_Base, gm_p_Base_Bin, gm_p_Base_Help
Math
gm_p_Math, gm_p_Math_Bin, gm_p_Math_Help
Dodatni grafični filter
gm_Optional, gm_o_Grfflt
Test tool
gm_Optional, gm_o_Testtool
Modul za angleščino
gm_Optional, gm_o_Oo_English
Vzorci filtrov XSLT
gm_Optional, gm_o_Xsltfiltersamples
Most Python UNO
gm_Optional, gm_o_Pyuno
Predloga za E-poštno stran
gm_Optional, gm_o_Pyuno, gm_o_Pymailmerge
Filter za mobilne naprave
gm_Optional, gm_o_Javafilter, gmo_jf_Palm, gmo_jf_Palm_Aportisdoc, gmo_jf_Pocketpc, gmo_jf_Pocketpc_Pocket_Word, gmo_jf_Pocketpc_Pocket_Excel
Quick starter
gm_Optional, gm_o_Quickstart
ActiveX kontrolni element
gm_Optional, gm_o_Activexcontrol
Windows Explorer Shell Extension
gm_Optional, gm_o_Winexplorerext
Documentation note.png Vrednosti je treba zavajati v narekovajih. Če se vnaša več komponent drugo za drugo, jih je treba ločiti z vejico (presledki niso dovoljeni). Primeri, ki so navedeni tukaj, vsebujejo presledke samo zaradi jasnosti!

Če več komponent potrebuje en in isti skupni del, ga je treba navesti samo enkrat, na primer:

Za namestitev komponent Quick starter in ActiveX kontrolni element, bi bilo treba:

gm_Optional,gm_o_Quickstart,gm_o_Activexcontrol

in ne

gm_Optional,gm_o_Quickstart,gm_Optional,gm_o_Activexcontrol

Vedno uporabite ADDLOCAL=ALL, nato pa odvečne komponente odstranite z REMOVE, tako da ne boste po nepotrebnem pogrešali kakega nujnega sestavnega dela.

Documentation note.png Te parametre se rabi samo med nameščanjem. Pri deinstalaciji ti parametri niso potrebni.

Primeri

Primer 1

Če želite Apache OpenOffice namestiti z naslednjimi možnostmi

 • {OOo}} je prednastavljena aplikacija za datoteke DOC, XLS in PPT (priporočljivo, če želite na enostaven način nadomestiti MS Office z Apache OpenOffice)
 • uporabi C:\Open Office za ciljni imenik pri namestitvi
 • namesti vse komponente razen modula za baze podatkov (Base)

morate izvesti naslednji ukaz

start /wait msiexec /qn /norestart /i openofficeorg20.msi SELECT_WORD=1 SELECT_EXCEL=1 SELECT_POWERPOINT=1 INSTALLLOCATION="C:\Open Office" ADDLOCAL=ALL REMOVE=gm_p_Base,gm_p_Base_Bin,gm_p_Base_Help

Primer 2

Če želite Apache OpenOffice namestiti z naslednjimi možnostmi

 • ne uporabiti {OOo}} kot prednastavljeno aplikacijo za datoteke DOC, XLS in PPT (na primer, če je MS Office na vašem sistemu že nameščen)
 • uporabi C:\OOo za ciljni imenik pri namestitvi
 • namesti samo komponento Writer

boste morali izvesti naslednjo vrstico

start /wait msiexec /qn /norestart /i openofficeorg20.msi SELECT_WORD=0 SELECT_EXCEL=0 SELECT_POWERPOINT=0 INSTALLLOCATION="C:\OOo" ADDLOCAL=gm_Root, gm_Prg, gm_r_Files_2, gm_r_Files_3, gm_r_Files_4, gm_r_Files_5, gm_r_Files_6, gm_r_Files_7, gm_r_Files_8, gm_r_Files_9, gm_r_Fonts_OOo_Hidden, gm_p_Wrt, gm_p_Wrt_Bin, gm_p_Wrt_Help

Documentation note.png Tu navedeni primeri vsebujejo zaradi jasnosti presledke! Med posameznimi komponentami v seznamu za ADDLOCAL smejo biti samo vejice!
Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools