Documentation/SL/How Tos/Calc: funkcija WEIBULL

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


WEIBULL

Izračuna vrednosti za Weibullovo porazdelitev.

Skladnja:

WEIBULL(x; k; λ; način)

Weibullova porazdelitev je zvezna porazdelitev verjetnosti s parametri k > 0 (oblika) in λ > 0 (merilo).
Če je način 1, WEIBULL izračuna funkcijo gostote verjetnosti za Weibullovo porazdelitev:
Calc weibull1 equation.png
Če je način 0, WEIBULL izračuna funkcijo kumulativne porazdelitve Weibullove porazdelitve:
Calc weibull0 equation.png

Primer:

WEIBULL(2,5; 3; 4; 1)

vrne približno 0,2166, vrednost funkcije gostote verjetnosti pri k = 3 in λ = 4 in x = 2,5.

WEIBULL(2,5; 3; 4; 0)

vrne približno 0,2295, vrednost funkcije kumulativne porazdelitve pri k = 3 in λ = 4 in x = 2,5.See Also
Personal tools