Documentation/SL/How Tos/Calc: funkcija SUM

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


SUM

Sešteje vsebino celic.

Skladnja:

SUM(število1; število2; ... število30)

število1 do število30 predstavlja največ 30 števil ali obsegov števil, katerih vsoto želite izračunati.
SUM lahko uporabimo tudi za seštevanje ali štetje celic, kjer velja navedeni pogoj - glejte Pogojno štetje in seštevanje.

Primer:

SUM(2; 3; 4)

vrne 9, saj je 2+3+4 = 9.

SUM(B1:B3)

(kjer celice B1, B2 in B3 vsebujejo 1,1, 2,2 in 3,3) vrne 6,6.

Glejte tudi:

SUBTOTAL, DSUM, SUMIF, SUMSQ, SUMPRODUCT

Matematične funkcije

Pogojno štetje in seštevanje

Personal tools
In other languages