Documentation/SL/How Tos/Calc: funkcija DCOUNT

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DCOUNT

Prešteje celice, ki vsebujejo števila v stolpcu tabele 'zbirke podatkov' Calc, in sicer v vrsticah, ki ustrezajo navedenim pogojem.


Skladnja:

DCOUNT(tabela_zbirke_podatkov; polje; tabela_pogojev)

kjer je

tabela_zbirke_podatkov obseg, ki določa podatke, ki naj bodo obdelani.
polje is the column to count. It may be a column number (1 is the first column of the database table, 2 is the second ...), or a column header (enclosed in quotation marks ””), or a cell referring to a column header, or 0 to include all columns.
tabela_pogojev obseg, ki vsebuje pogoje, ki določajo, katere vrstice tabele_zbirke_podatkov naj bodo preštete.


Pregled funkcij za zbirke podatkov v celoti opisuje rabo teh parametrov.


Primer:

In this spreadsheet:

  A B C D E
1 Name Grade Age Distance to School Weight
2 Andy 3 9 150 40
3 Betty 4 10 1000  
4 Charles 3 10 300  
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Eva 2 8 650 33
7 Frank 2 7 300  
8 Greta 1 7 200 36
9 Harry 3 9 1200 44
10 Irene 2 8 1000 42
11          
12          
13 Name Grade Age Distance to School Weight
14   2      


DCOUNT(A1:E10; 0; A13:E14)

vrne število otrok, ki so v drugem razredu (3).

DCOUNT(A1:E10; 5; A13:E14)

returns the number of children in the second grade whose weight has been measured (2). Frank is not included, because his weight is blank (not a number).

DCOUNT(A1:E10; E1; A13:E14)

also returns the number of children in the second grade whose weight has been measured (2).


Glejte tudi:

Database functions overview

DCOUNTA, DSUM, DPRODUCT,

DMAX, DMIN, DAVERAGE,

DSTDEV, DSTDEVP, DVAR, DVARP,

DGET

COUNT, COUNTIF, COUNTBLANK

Funkcije za zbirke podatkov

Pogojno štetje in seštevanje

Težave:

The exact use of 0 as the field parameter is unclear, both in operation and in compatibility (zadeva 84168)

Personal tools