Documentation/SL/How Tos/Calc: funkcija COUNTBLANK

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


COUNTBLANK

Vrne število praznih celic.

Skladnja:

COUNTBLANK(obseg)

Vrne število praznih celic v obsegu celic obseg.
Celica, ki vsebuje prazno besedilo, kot os presledki, ali celo besedilo ničelne dolžine, kakršnega vrne ="", ne velja za prazno, čeprav se morda zdi prazno.

Primer:

COUNTBLANK(A1:B2)

vrne 4, če so celice A1, A2, B1 in B2 vse prazne.

Napredne teme:

SUMPRODUCT(TRIM(CLEAN(A1:B2))="")

vrne število celic, ki se zdijo prazne - tistih, ki so dejansko prazne ali ki vsebujejo prazno besedilo ali besedilo ničelne dolžine.

SUMPRODUCT(ISTEXT(A1:B2);TRIM(CLEAN(A1:B2))="")

vrne število celic, ki vsebujejo prazno besedilo in besedilo ničelne dolžine.

See also:

COUNT, COUNTA, COUNTIF, ISBLANK

SUMPRODUCT, TRIM, CLEAN, ISTEXT

Pogojno štetje in seštevanje

Matematične funkcije

Personal tools
In other languages