Documentation/SL/How Tos/Calc: funkcija COUNT

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


COUNT

Prešteje številke v seznamu argumentov, pri tem prezre besedilne vnose.

Skladnja:

COUNT(vrednost1; vrednost2; ... vrednost30)

vrednost1 do vrednost30 je največ 30 vrednosti ali obsegov, ki predstavljajo vrednosti, ki jih je potrebno prešteti.

Primer:

COUNT(2; 4; 6; "osem")

vrne 3, kajti 2, 4 in 6 so števila ("osem" je besedilo).

COUNT(B1:B3)

kjer celice B1, B2, B3 vsebujejo 1,1, 2,2 in jabolko, vrne 2.

Glejte tudi:

COUNTA, COUNTIF, COUNTBLANK, SUM

Statistične funkcije

Znane težave:

  • Osnutek standarda ODFF zahteva, da so napačne vrednosti prezrte, ne pa propagated kot v programu Calc. Glejte zadevo 51068.
  • Osnutek standarda ODFF zahteva, da se besedilne predstavitve števil NE štejejo. Calc za razliko od Excela complies for text representations števil v celicah. Vendar COUNT(4; "4") vrne 2, ker so, ko je to le mogoče, inline nizi pretvorjeni v števila. To je opisano v standardu ODFF (28Dec07) v razdelku 2.2 na strani 35.
Personal tools
In other languages