Funkcije programa Calc po kategorijah

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Te strani so popolnoma novo napisana pomoč za modul Calc. Nekatere funkcije še manjkajo. Namen je, da bi bili opisi bolj natančni, popolni in konsistentni kot prej.

Lahko

  • krmarite neposredno nanje s ste strani ali
  • izberete kategorijo, tako dobite enovrstičen opis vsake in nekaj dodatnih pojasnil o kategoriji.
  • si ogledate seznam funkcije po abecedi.

Funkcije za kompleksna števila

Kompleksna števila delujejo na (matematičnih) kompleksnih številih, kot je 2 + 3i.
COMPLEX, IMABS, IMAGINARY, IMPOWER, IMARGUMENT, IMCOS, IMDIV, IMEXP, IMCONJUGATE, IMLN, IMLOG10, IMLOG2, IMPRODUCT, IMREAL, IMSIN, IMSUB, IMSUM, IMSQRT

Funkcije za zbirke podatkov

Zbirke podatkov uporabljamo za izluščanje podatkov iz podatkovnih tabel v Calcu, kjer so podatki organizirani v vrstice.
DCOUNT, DCOUNTA, DGET, DMAX, DMIN, DAVERAGE, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR, DVARP

Datumske in časovne funkcije

Funkcije za datum in čas uporabljamo za računanje datumov in čas.
TODAY, NOW, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, HOUR, MINUTE, SECOND, DATE, DATEVALUE, TIME, TIMEVALUE, EOMONTH, EDATE, WORKDAY, NETWORKDAYS, DAYS, DAYS360, DAYSINMONTH, DAYSINYEAR, WEEKS, WEEKSINYEAR, WEEKNUM, WEEKNUM_ADD, MONTHS, YEARS, ISLEAPYEAR, EASTERSUNDAY, YEARFRAC

Finančne funkcije

Finančne funkcije zagotavljajo pogoste poslovne izračune.

Informacijske funkcije

Informacijske funkcije vrnejo podatke o celicah, kot je to, ali vsebujejo besedilo ali formulo itn.
CELL, CURRENT, FORMULA, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISEVEN, ISEVEN_ADD, ISFORMULA, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISODD, ISODD_ADD, ISREF, ISTEXT, N, NA, TYPE

Logične funkcije

Logične funkcije vključujejo dvojiško logiko AND (IN), OR (ALI), NOT (NE), kot tudi IF (ČE), ki preizkušajo dvojiški rezultat.
AND, FALSE, IF, NOT, OR, TRUE

Matematične funkcije

Vključujejo trigonometrične, hiperbolične, logaritemske in vsotne funkcije.
COS, SIN, TAN, COT, ACOS, ACOT, ASIN, ATAN, ATAN2, DEGREES, RADIANS, PI
COSH, SINH, TANH, COTH, ACOSH, ACOTH, ASINH, ATANH
TRUNC, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, CEILING, FLOOR, EVEN, ODD, MROUND, INT, QUOTIENT, MOD
EXP, POWER, LOG, LN, LOG10
ABS, COMBIN, COMBINA, CONVERT, CONVERT_ADD, COUNTBLANK, COUNTIF, DELTA, ERF, ERFC, FACT, FACTDOUBLE, GCD, GCD_ADD, GESTEP, ISEVEN, ISODD, LCM, LCM_ADD, MULTINOMIAL, PRODUCT, RAND, RANDBETWEEN, SERIESSUM, SIGN, SQRT, SQRTPI, SUBTOTAL, SUM, SUMIF, SUMSQ
BESSELI, BESSELJ, BESSELK, BESSELY

Funkcije za pretvorbo števil

Pretvarjajo števila med različnimi pojavnimi oblikami.
BIN2DEC, BIN2HEX, BIN2OCT, DEC2BIN, DEC2HEX, DEC2OCT, HEX2BIN, HEX2DEC, HEX2OCT, OCT2BIN, OCT2DEC, OCT2HEX
ARABIC, BAHTTEXT, DECIMAL, ROMAN

Matrične funkcije

Delujejo na matrikah in vrnejo cele tabele podatkov.
FREQUENCY, GROWTH, LINEST, LOGEST, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MUNIT, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TRANSPOSE, TREND

Statistične funkcije

Ponujajo računanje statistike in verjetnosti.
AVEDEV AVERAGE AVERAGEA B BETADIST BETAINV BINOMDIST COUNT COUNTA CHIDIST CHIINV CHITEST CONFIDENCE CORREL COVAR CRITBINOM DEVSQ EXPONDIST FINV FISHER FISHERINV FDIST FORECAST FTEST GAMMAINV GAMMALN GAMMADIST GAUSS GEOMEAN HARMEAN HYPGEOMDIST INTERCEPT KURT LARGE LOGINV LOGNORMDIST MAX MAXA MEDIAN MIN MINA MODE NEGBINOMDIST NORMINV NORMDIST NORMSINV NORMSDIST PEARSON PERCENTILE PERCENTRANK PERMUT PERMUTATIONA PHI POISSON PROB QUARTILE RANK RSQ SKEW SLOPE SMALL STANDARDIZE STDEV STDEVA STDEVP STDEVPA STEYX TDIST TINV TRIMMEAN TTEST VAR VARA VARP VARPA WEIBULL ZTEST

Funkcije za preglednice

Iščejo vrednosti v tabelah ali sklicih na celice.
ADDRESS, CHOOSE, HLOOKUP, INDEX, INDIRECT, LOOKUP, MATCH, OFFSET, VLOOKUP
AREAS, COLUMN, COLUMNS, ERRORTYPE, INFO, ROW, ROWS, SHEET, SHEETS
DDE, HYPERLINK, STYLE

Besedilne funkcije

Obdelujejo besedilo ali ga vrnejo.
BASE, CHAR, CLEAN, CODE, CONCATENATE, DOLLAR, EXACT, FIND, FIXED, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, REPLACE, REPT, RIGHT, SEARCH, SUBSTITUTE, T, TEXT, TRIM, UPPER, VALUESee Also
Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools
In other languages