Da.Release3

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

OpenOffice.org

OpenOffice.org version 2.4 blev frigivet i slutningen af marts 2008. Programmet kan downloades fra http://da.openoffice.org

OpenOffice.org er er en komplet fri kontorpakke til tekstbehandling, regneark, diagrammer, præsentationer, databaser, tegninger og websideredigering. Du kan frit hente, installere, bruge og kopiere OpenOffice.org, da kontorpakken udgives under open source-licensen LGPL. OpenOffice.org understøtter den produkt- og platformsuafhængige åbne standard ODF (ISO/IEC 26300:2006 OpenDocument Format).

OpenOffice.org frigives på næsten 100 forskellige sprog.

OpenOffice.org 3.0

Ifølge planen kommer version 3.0 af OpenOffice.org på gaden i september måned i år. Denne version frigives på dansk, ligesom det har været tilfældet med de forrige versioner. Version 3.0 frigives på dansk til Windows, Linux og Mac.

Splash b ok.png

Planen ser sådan ud:

  • Release: 13/14. oktober 2008

Du kan downloade OpenOffice.org 3.0 på dansk her

Du kan læse en komplet liste over nye features på engelsk her

Flere informationer

Feature list: http://marketing.openoffice.org/3.0/featurelistbeta.html

Systemkrav

Windows

  • Microsoft 2000, XP eller Vista
  • Pentium kompatibel PC
  • 256 MB RAM (512 MB RAM anbefales)
  • 650 MB inklusiv Sun JRE ledig harddisk plads under installationen
  • 500 MB ledig harddisk plads efter installationen er afsluttet og midlertidige filer er fjernet
  • 800x600 opløsning eller højere, mindst 256 farver

Problemer med at starte OpenOffice.org 3.0 (så som at programmet hænger) eller problemer med visning på skærmen skyldes ofte driveren til grafikkortet. Hvis du oplever denne type problemer, så prøv at opdatere driveren til dit grafikkort eller prøv at bruge den driver, der blev leveret med dit operativsystem.


Mac OS X

  • Mac OS X 10.4 eller højere
  • 650 MB inklusiv Sun JRE ledig harddisk plads under installationen
  • 500 MB ledig harddisk plads efter installationen er afsluttet og midlertidige dmg-filer er fjernet

Hvis din computer ikke lever op til disse krav, anbefaler vi at du benytter en tidligere version af OpenOffice.org. Se mere på denne adresse: porting.openoffice.org/mac


Linux

Der findes et bredt udvalg af Linux distributioner, og selv inden for samme distribution kan der være afvigende installationsmuligheder (KDE vs Gnome, osv.). Nogle distributioner leveres med deres egen indbyggede version af OpenOffice.org, som kan have forskellige features fra det fællesskab, som står bag. Nogle gange kan du installere den officielle version af OpenOffice.org ved siden af den indbyggede version. Det er dog ofte sikrest at fjerne den indbyggede version før du installerer den officielle version. Vi henviser til dokumentationen til din Linux distribution.

Advarsel: Vi anbefaler at du altid tager backup af dit system før du fjerner eller installerer software.

Nyheder

Der er flere forbedringer i programmet og denne version vil helt sikkert blive bemærket, for der er flere lækre detaljer i brugergrænsefladen som giver programmet et visuelt løft i forhold til tidligere.

OpenOffice.org 3.0 fungerer ikke på Windows 95, Windows 98 og Windows ME. Benytter du en af disse operativsystemer, skal du derfor ikke opgradere til version 3.0 men derimod benytte version 2.4.1.

Layout

Der er ændret lidt på det generelle grafiske udtryk i forhold til tidligere versioner

Nye ikoner:

Ikoner.png

Lidt forbedring i Calc regneark:

Skyggeeffekt.png

Startside

Når OpenOffice.org er åben uden at have et dokument åbent, ses nu en startside, som giver mulighed for at foretage forskellige valg.

Billede1.png

Se Video

Udvidelser

Det fortsættende arbejde med at forbedre funktionerne til håndtering af udvidelser (Extensions) fortsætter.

Det er nu muligt at distribuere supplerende hjælpetekster og indstillinger med en udvidelse.

Billede12.png

Det er muligt at identificere hvilke(t) operativsystem udvidelsen understøtter

Ordbøger som udvidelser

Ordbøger til stavekontrol vil fremover blive distribueret som udvidelser. Fordelen er, at ordbøgerne på den måde kan distribueres uafhængigt af OpenOffice.org og de kan i øvrigt blive opdateret automatisk. Dette er endnu et skridt imod at ordbøgerne bliver lettere at håndtere for brugerne. Den danske stavekontrol vil fortsat blive distribueret sammen med programmet.

Nu er det altså endelig slut med Filer - Guider - Installter flere ordbøger. Fremover kommer det til at ske som Udvidelser som kan downloades.

Det er vores plan at de danske ordbøger kan blive omlagt til at blive udvidelser fra og med version 3.0.

Spelling.png

Metoden vil på sigt gøre det muligt at installere supplerende ordbøger, med f.eks. en medicinsk ordbog, en finansiel ordbog, en it-ordbog o.s.v. Allerede nu arbejder vi på at få lavet en god synonymordbog.

Stavekontrol af et tekstdokument kommer til at foregå nøjagtigt som du er vandt til.

Sikker forbindelse til via HTTPS

Sikker forbindelse til WebDAV server. WebDAV er en engelsk forkortelse for: Web-based Distributed Authoring and Versioning som kan betragtes som et net-orienteret filsystem, der er tilpasset Internet.

Denne funktoion vil knytte OpenOffice.org tættere til samarbejdsværktøjer, som Google Docs m.fl.

Writer: Ny kommentarfunktion

I Writer er der kommet en hel ny kommentarfunktion som mange sikkert vil sætte stor pris på. Dette projekt er det direkte resultat af et projekt under Google Summer of Code.

Den nye kommentarfunktion understøtter også kommentarer oprettet i tidligere versioner samt udveksling af kommentarer med Microsoft Office.

Billede2.png

Se Video

Writer: Oprettelse af krydshenvisninger

Det bliver lettere at lave krydshenvisninger til kapiteloverskrifter, idet det fremover ikke er nødvendigt først at sætte et mål for henvisningen. Alle overskrifter er på forhånd defineret som mål og du skal derfor kun oprette henvisningen.

Billede11.png

Se Video

Writer: Zoomvisning og side-om-side

Det er muligt at zoome vinduet op og ned med en skyder i statuslinjen. Desuden kan det lade sig gøre at få vist flere sider af dokumentet ved siden af hinanden.

Billede3.png

Billede4.png

Se Video

Redigere PDF-filer

OpenOffice.org 3.0 giver mulighed for at åbne og redigere PDF-filer. Funktionen forudsætter at du installerer denne udvidelse Sun PDF Import Extension.

Se flash-film her.

Det er også muligt at gemme PDF-filen som hybrid, dvs. i både PDF- og ODT-format samtidigt. Dermed kan andre brugere læse dokumentet som en pdf-fil, mens du selv kan redigere filen med OpenOffice.org Writer.

Hybrid.png

Calc: Individuel zoom per ark

I Calc er det muligt at vælge individuelle zoom for hvert enkelt ark.

Calc: Implementering af ODFF

Med version 3.0 implementeres ODFF (OpenDocument Formula Format) som er en standard (under ODF) for formler. Samtidig implementeres en lang række nye funktioner i Calc. Læs specifikationen her.

Calc: Flere kan åbne samme regneark

Det er muligt at flere brugere har samme regnearksfil åbent for redigering på samme tid. Dermed bliver det muligt at benytte OpenOffice.org Calc som interaktivt samarbejdsværktøj.

Calc: Problemløser (Solver)

Calc har nu en lineær problemløser (solver). Den finder et sæt af inputvariable som maksimerer eller minimerer en objektiv funktion ved at opfylde en række forud­sætninger. En lineær programmeringsmodel defineres af formler i regne­arks­celler. Variable og forud­sætninger defineres i en dialog. Input variable kan defineres som heltal eller binært (programmeret).

Der kan installeres yderligere problemløser-motorer som. Udvidelser.

Billede6.png

Calc: Nye farveskemaer

Der er nye farvetemaer for celler og diagrammer.

Billede7.png

Calc: Flere kolonner

Der er nu mulighed for 1.024 kolonner i hvert regneark. (Tidligere 256)

Calc diagrammer: Nye diagramtyper

Der er bl.a. kommet mulighed for at oprette diagrammer af typen fejl-diagram.

Billede10.png

Calc diagrammer: Flere funktioner

Der er flere nye funktioner og muligheder i Calcs diagramfunktion. F.eks. er det muligt at lave titel for sekundær y-akse og angive startvinkel og rotation for lagkagediagrammer. Desuden er det blevet lettere at håndtere den automatiske tendenslinje.

Billede13.png

Impress audio

Det er muligt at afspille en lydfil under afvikling af et diasshow i Impress.

Impress Præsentationsskærm

OpenOffice.org Impress understøtter flere skærme, så foredragsholderen kan se sine noter på pc'ens skærm samtidig med at præsentationsen vises via en projektor. Med den nye præsentationsskærm (Udvidelse) kan denne funktion udnyttes til sit maksimale fordi foredragsholderen nu også kan se næste dias samt tid og talerens noter.

Impress præsentation: Tabelfunktion

I Impress er det nu muligt at oprette tabeller og bearbejde tabellerne med samme udvalg af værktøjer som det er tilfældet i Writer.

Billede5.png

Impress og Draw tegneprogram

Intuitiv beskæringsværktøj

Billede9.png

Se Flash-film her.

Database adgang

Forbedring af guiden som forbinder til adressebog.

Billede8.png

Base: Forespørgsel

Det er muligt at lave forespørgsel i forespørgsel (Queries within Queries).

Generelt

Der er adskillige forbedringer af performance, dvs. bl.a. hurtighed, forbrug af diskplads og forbrug af hukommelse.

Nye Microsoft Office XML-formater

Version 3.0 vil være i stand til at læse dokumenter af typen .docx o.s.v. Men der vil ikke være tale om understøttelse af OOXML. Microsoft Office 2007 benytter nemlig ikke OOXML og hovedformålet med implementeringen i version 3.0 er, at vi der bruger OpenOffice.org skal kunne åbne de dokumenter, som vi modtager i Microsoft Office 2007 format. Det er altså det format som benyttes af Microsoft Office og ikke OOXML. Der er tale om en delvis implementering, idet ikke alle detaljer i formatet er tilgængeligt for udviklerne.

Vista

Forbedret support for Microsoft Windows Vista

Support for MAC OS

Med Version 3,0 er OpenOffice.org nu i stand til at køre på Mac OS X uden brug af X11. Således opfører OpenOffice.org sig som alle andre Aqua programmer. En af fordelene er, at mens markedets øvrige kontorpakker forlader støtte for VBA og Solver-funktionen har OpenOffice.org nu indført begrænsede VBA støtte og indeholder en kraftfuld solver komponent. Desuden integrerer OpenOffice.org godt med Mac OS X's tilgængelighed og dermed gives bedre støtte for tilgængelighed end mange andre Mac OS X-programmer. Endelig er folk glade for OpenOffice.org 3,0 til Mac OS X på grund af den høje stabilitet og ydeevne.

ODF 1.2

Version 3.0 understøtter OpenDocument Format 1.2. Programmet advarer brugeren, hvis et dokument fra tidligere ODF versioner redigeres og gemmes.

Det er muligt fortsat at gemme dokumenter under ODF version 1.0/1.1.

Billede14.png

Personal tools