Da.Chart2

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Indledning

Denne side har til formål at give et indtryk af de nye diagramfunktioner, som er en del af OpenOffice version 2.3.

Ikke alle skærmbilleder her på siden er oversat til dansk.

Om OpenOffice.org

Overskrift Indhold
Om OpenOffice.org

OpenOffice.org er en komplet fri kontorpakke, der indeholder følgende moduler:

  * Tekstbehandling og websideredigering med Writer.
  * Regneark med Calc.
  * Præsentationer med Impress.
  * Vektorbaserede tegninger og diagrammer med Draw.
  * Formelredigering med Math.
  * Databaser med Base.

Kontorpakken OpenOffice.org kan med fordel suppleres af e-post-programmet Mozilla Thunderbird og browseren Mozilla Firefox. Funktionaliteten i OpenOffice.org

Funktionaliteten og brugergrænsefladen i OpenOffice.org er sammenlignelig med andre kontorpakker såsom Lotus Smartsuite, Microsoft Office og Corel WordPerfect Office.

Derudover har OpenOffice.org følgende unikke fordele:

 • Du lagrer og udveksler dokumenter med den åbne XML-baserede standard for kontordokumenter, OpenDocument.
  • Dokumentstandarden OpenDocument sikrer dig fri og leverandøruafhængig adgang til indholdet af dine dokumenter - også i fremtiden.
 • Du kan underskrive dine dokumenter med en digital signatur (se vejledning).
 • Du kan med et enkelt klik eksportere dine dokumenter til PDF uden at skulle anskaffe et særskilt program.
 • OpenOffice.org anvender typografier til håndtering af formatering.
 • OpenOffice.orgs ordfuldførelse tilbyder automatisk at fuldføre de lange ord, som du tidligere har skrevet i teksten.
 • Du kan med et enkelt klik eksportere præsentationer til Macromedia Flash.
 • Du kan frit hente ordbøger til stavekontrol for mere end 40 sprog - herunder dansk og færøsk.
 • OpenOffice.org har den mest omfattende og dedikerede understøttelse af XML, XML-dokumenter og åbne standarder.
 • Filstørrelsen på dine dokumenter er væsentligt mindre, da dokumenter gemt i OpenOffice.org's åbne XML-format automatisk zip-komprimeres.
 • Du kan nemt konvertere alle dine Microsoft Office-dokumenter til den åbne standard for kontordokumenter, OpenDocument.

OpenOffice.org er kompatibel med Microsoft Office og mange andre kontorprogrammer. Du kan indlæse et Word-dokument, Excel-regneark eller en Powerpoint-præsentation (uanset version af officepakken) i OpenOffice.org, ændre indholdet og gemme det i dokumentstandarden OpenDocument (anbefales) eller i det oprindelige binære format. OpenOffice.org er på grund af den stabile programkode også velegnet til at konvertere et ellers beskadiget Microsoft Office-dokument til den åbne XML-standard for kontordokumenter.

OpenOffice.org understøtter fuldt ud makroprogrammering i flere forskellige programmeringssprog (Basic, Python, Java, BeanShell og JavaScript), men VBA-makroer i Microsoft Office-dokumenter understøttes endnu ikke. VBA-makroer vises derfor som kommentarer og bevares i dokumentet, så makroerne kan udføres, hvis dokumentet senere åbnes i Microsoft Office.

Det danske fællesskab

OpenOffice.org er et stort internationalt open source-projekt, der udvikler fri software med målsætningen:

"At skabe - i fællesskab - den førende, internationale kontorpakke, som vil køre på alle større platforme og give adgang til al funktionalitet og data gennem API'er og et XML-baseret filformat baseret på åbne komponenter."

DA.OpenOffice.org er navnet på den danske projektgruppe, og vores fokus er på:

  * Brugerhjælp og support gennem www.oooforum.dk eller e-postlisten users@da.openoffice.org.
  * Oversættelse, kvalitetssikring og udgivelse af Dansk OpenOffice.org.
  * Information, dokumentation og vejledninger på dansk.
  * Markedsføring af Dansk OpenOffice.org.
  * Planlægning af arrangementer.
  * Udbrede kendskab til og understøttelse af den åbne standard, OpenDocument Format, i Danmark.
  * Varetage danske brugeres og virksomheders ønsker til officepakken OpenOffice.org.
  * Udarbejde en ny ordbog til stavekontrol bl. a. baseret på orddata fra Det Danske Sprog- og
  * Litteraturselskab.

Du er velkommen til at deltage og bidrage. Vi har også brug for din hjælp!

Om version 2.3 ...
Releaseplan Version 2.3 er planlagt til 4. september 2007
-Readme Beskrivelse af de forskellige nye funktioner i version 2.3 (mangler !!!!!!!!!)
-Diagrammer Beskrivelse af nye funktioner i diagrammer
Kontakt os Kontakt

Leif Lodahl

e-mail lodahk@yaoo.dk

Referencer og links

Beskrivelse af OpenOffice.org

om Chart2

Beskrivelse af nye funktioner


Generelt om diagrammer

Regneark har først og fremmest til formål at behandle tal-data, men efterhånden er fremvisning af data i form af diagrammer blevet en vigtig del af regneark. OpenOffice.org Calc har med version 2.3 fået et helt nyt diagramsystem som gør det lettere at arbejde med diagrammer. Der er ikke ændret i standard formatet for regneark eller grafik. Det betyder at regneark med diagrammer fra tidligere versioner af OpenOffice.org uden videre kan behandles med den nye version, ligesom diagrammer, som oprettes med version 2.3 kan viderebehandles med ældre versioner af OpenOffice.org.

Det nye diagramsystem benytter UNO API til at tegne figurer frem for, som tidligere, et indbygget tegnemodul. Diagramsystemet benytter i højere grad OpenOffice.org's standardsystem, hvilket forhåbentlig vil betyde lettere vedligeholdelse i fremtiden.

 • Ny diagram guide
  • Oprettelse af et diagram bliver lettere med den nye guide, bl.a. pga. eksempelvisning i realtid

ChartWisard.png

ChartGuide2.png

ChartGuide3.png

ChartGuide4.png

 • Fleksible kildeområder
  • Du kan nu vælge dataområder for enkelte dele af serier separat. Specifikt er det muligt at vælge forskellige x-værdier for forskellige serier.
 • Lettere indstillinger for 3D diagrammer
  • Der er nu kun en enkelt dialog med 3D indstillinger med lettere adgang til simple eller realistiske udseender og lettere valg af perspektiv og belysning

Chart3DPer.png Chart3DApp.png Chart3DIll.png

 • Udvidet logaritme akser
  • For logaritme akser kan du nu vælge mindste, største og overordnet interval efter eget ønske.
 • Forskydning af enkelt del af lagkagediagram
  • Lagkage- og kransediagrammer giver nu mulighed for at forskyde en enkelt eller flere dele.

ChartDougnut.png

 • Forbedret import og eksport til andre regnearksformater
 • Udvidet automatisk skalering
  • Den automatiske tildeling af maksimum- og minimumsværdi er forbedret, så diagrammerne for et bedre udseende.

ChartScale.png


 • Forbedret automatisk tekst på akser
 • Forbedret håndtering af valgt dataområde
 • Nyt standardvalg af farver

Proposal 02.png

 • Forbedret perfomance for diagrammer med mange datapunkter
 • Regressionskurver er nu også tilgængelig for forskellige 2D diagrammer

Regressionsanalyse spiller en store rolle inden for mange videnskabelige områder.

 • I fysik kan man eksempelvis benytte teknikken til at efterprøve teorier fra statistisk mekanik. Ud over at tjene som forudsigelsesværktøj, kan regressionsanalyse i fysik også være med til at opklare de bagvedliggende faktorer, som skaber den observerede sammenhæng. Fx blev eksistensen af det absolutte nulpunkt essentielt set opdaget ved en form for regressionsanalyse.
 • Inden for økonomi spiller regressionsanalyse en vigtig rolle i faget økonometri, hvor man opstiller statistiske modeller ud fra et økonomisk datamateriale.
 • Biologer benytter fx regressionsanalyse til at konstruere modeller for populationers vækst.

ChartStatist.pngChartRegres.png

 • Nye undertyper:
  • 2D linjer: Kun punkter
  • 2D Radar: Kun punkter
  • 3D XY
  • 3D Blødelinjer
  • 3D Kranse

Diagramtyper

Søjler

Parametre: 3D (Simpel/realistisk) - Box, Cylinder, Kegle, Pyramide

 • Almindelig

Soejler1.png

 • Stablet
 • Procentvis stablet

Liggende søjler

Parametre: 3D (Simpel/realistisk) - Box, Cylinder, Kegle, Pyramide

 • Almindelig
 • Stablet
 • Procentvis stablet

Her er et eksempel, hvor liggende søjler er brugt til at lave et Gantt diagram

ChartGantt.png

Cirkler

Parametre: 3D (Simpel/realistisk)

 • Cirkel

PieChart.png

 • Forskudt
 • Kranse
 • Forskudte krandse

Områder

Parametre: 3D (Simpel/realistisk)

 • Almindelig
 • Stablet

AreaChart.png

 • Procentvis stablet

Kurver

Parametre: Opsummer serier (Ovenpå/Procent) Bløde linjer (Cubic spline/B-Spline)

 • Punkter
 • Punkter og linjer
 • Linjer
 • 3D linjer

3DLine.png

XY-diagram

 • Punkter
 • Punkter og linjer
 • Linjer
 • 3D linjer

Radar

 • Punkter
 • Punkter og linjer
 • Linjer

RadarChart.png

Aktiediagram

 • Aktiediagram 1
 • Aktiediagram 2
 • Aktiediagram 3
 • Aktiediagram 4

Aktier4.png

Kombinationsdiagram

 • Søjler og linjer
 • Stablede søjler og linjer

ChartCombi.png

Andre nyheder i version 2.3

Udvidelser

En ny feature gør det muligt at udvikle udvidelser som integreres problemløst ind i eksisterende værktøjslinjer og menuer. En udvedelse kan tilføje menupunkter og undermenuer, erstatte menupunkter eller fjerne menupunkter. Det er også muligt for værktøjslinjer.

Denne funktion gør det muligt at få udvidelser til at se ud som om de er en integreret del af programmet OpenOffice.org. Det løser også problemet med at udvidelser tidligere typisk lagde sig i top-niveauet, hvilket kan betyde overfyldte menulinjer og manglende logik i funktionernes placering i strukturen.

Sbres 1181055308 0 .jpg

Funktionen er fremkommet ved at forbedre fuktionaliteten i konfigurationsfilen Addons.xcu, som er en central fil med oplysninger om installerede udvidelser. Der er to nye konfigurationstyper, "OfficeMenuBarMerging" og "OfficeToolbarMerging" som består af alle de tilhørende kommandoer.til at flette menulinjer og værktøjslinjer.

Windows Vista (TM)

Fildialogerne er forbedret med hensyn til understøttelse af Windows Vista (TM), så OpenOffice.org nu udnytter de specielle funktioner, som er muligt under Windows Vista (TM).

Personal tools