ClytieVi

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

English

Tên tôi là Clytie. Tôi có gia đình, chồng và ba con, con gái có 27 tuổi, con trái có 24 tuổi và con gái còn ở nhà có 15 tuổi. Gia đình tôi ở thành phố Renmark tại Nam Úc. Tôi làm giáo sư : tôi rất vui lòng dạy học sinh. :D

Tôi cũng tự nguyện dịch phần mềm tự do, trong một số dự án khác nhau : xem trang bản địa hoá ở VNOSS.

Tôi vừa bắt đầu dịch phần mềm OpenOffice, vì công đồng của mình rất cần truy cập phần mềm này, trong bản phát hành chính thức. OpenOffice là bộ ứng dụng văn phòng cho người dùng có khả năng làm các công việc hàng ngày, đúng miễn phí. Nó cho người dùng xem là phần mềm tự do có chức năng đầy đủ giống như phần mềm rất đắt. Nó cho mọi người dùng có dịp chọn phần mềm có chất lượng cao, đúng hợp pháp.

Nếu bạn thích đóng góp cho công đồng, bạn dịch tập tin hoặc viết tài liệu nhé. Ở OpenOffice, ở mọi dự án phần mềm tự do, các sự đóng góp của bạn rất được cảm kích. Nếu bạn muốn hỏi câu về dự án, về cách đóng góp, hoặc gặp khó khăn trong việc đọc/viết thư điện tử, đọc các tài liệu hướng dẫn trong dự án, bạn viết lá thư cho tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.

Hộp thư chung của dự án Việt hoá OpenOffice là l10n@vi.openoffice.org, và chúng tôi sẽ cập nhật nơi Mạng đó càng sớm có quyền truy cập. (Trường hợp trao đổi dự án.)

Mời bạn tham gia. :)

Có nhiều dự án, rất nhiều công việc khác nhau cần làm. Chắc là bạn có ý kiến và khả năng có thể giúp đỡ.

Chúc bạn vui vẻ nhé. :)

Personal tools