Matrične konstante v formulah

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Matrične konstante so implementirane z zadevo 32342 v CWS jgarrays

Opis

Calc zdaj v formulah podpira vdelane matrične konstante.Vdelano matriko obdajata zavita oklepaja '{' in '}'. Elementi so lahko številke (vključno z negativnimi), logične konstante (TRUE, FALSE) ali dejanski nizi. Izrazi, ki niso konstante, niso dovoljeni. Vnesete lahko matrike z eno ali več vrsticami, z eno ali več stolpci. Vse vrstice morajo imeti enako število elementov, vsi stolpci morajo imeti enako število elementov, tako da dvodimenzionalna matrika nima manjkajočih elementov. Ločilo stolpcev (ločuje elemente v isti vrstici) je podpičje ';', ločilo vrstic je navpičnica '|'. Izbrana sta bila za to, ker ista ločila uporablja tudi prihajajoča specifikacija formul ODF. Nasprotno z Excelom ločila niso odvisna od različice uporabniškega vmesnika in/ali krajevnih nastavitev. Matrik ni mogoče gnezditi. Implementiran je uvoz/izvoz v/iz Excela.

Primeri

={1;2;3} 
Matrika z eno vrstico, ki jo sestavljajo številke 1, 2 in 3.
={1;2;3|4;5;6} 
Matrika z dvema vrsticama in tremi vrednostmi v vsaki vrstici.
={0;1;2|FALSE;TRUE;"dva"} 
Matrika z mešanimi podatki.
=SIN({1;2;3}) 
Če jo vnesemo kot matrično formulo, vrne rezultat treh izračunov SIN z argumenti 1, 2 in 3.
={1;2|4;5;6} 
Neveljavna matrika, prvi vrstici manjka en element. To vrne napako Err:512 "prekoračitev formule".
={1;2+3} 
Neveljavna matrika, drugi element ni konstanta. To vrne napako Err:512 "prekoračitev formule".
={1;2;{3;4;5}} 
Neveljavna matrika, ugnezdene matrike niso dovoljene. To vrne napako Err:533 "ugnezdene matrike niso podprte". To je novo sporočilo napake, namenjeno tudi prevajanju v druge jezike.
Personal tools