Установка: Питання, що часто ставляться

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

RU UA

Раздел часто задаваемых вопросов по установке на различные операционные системы

Принять участие в проекте!
Общие вопросы
Форматирование ответов
Вопросы использования
Популярные разделы:
Writer: Часто задаваемые вопросы
Calc: Часто задаваемые вопросы
Орфография и грамматика
Полезности и секреты
Главная страница

Contents

Pingss.png Linux

Mandriva PowerPack 2008.0: Чому автоматичне оновлення з головного сервера встановило тільки версію 2.2. Підкажіть, як це виправити окрім ручної установки?

У Мандріве є наступні версії репозиторіїв (сховищ пакетів): Main, Contrib і Non-free. При випуску увесь дистрибутив поміщається в ці репозиторії і їх частина (Main повністю) йдуть на диски. Після дистрибутив не міняє версії програм (для стабільності), а протягом 1.5 років тільки оновлює проблеми безпеки. Це відбувається через нові репозиторії з приставкою Update.
Але оскільки версії ПЗО міняються достатньо швидко, тобто "експериментальні" репозиторії з приставкою Contrib. У них збирається нове ПЗ, але немає точних гарантій по безпеці. Тобто в основному репозиторії 2008.0 зараз стабільна версія 2.2 а в Backports - 2.4.1
Вам слід:
а) Додати через менеджер пакетів інтернет-джерела повністю (а не тільки оновлення).
б) Зайти в менеджер пакетів (Установка/Видалення програм).
в) Зайти в Параметри-менеджер Джерел.
г) Поставити галочку у Main Backports і Contrib Backports відразу і на Включений і на Оновлення. Потім завантажиться список пакетів і можна буде відновити Ооо 2.4.1.

2.4

Після установки виникають проблеми з правильним відображенням шрифтів і друком.

OpenOffice.org необхідно явно вказати шрифти, що є у Вас. Запустите програму ./spadmin, натисніть кнопку <Шрифти>, потім кнопку <Додати> і вкажіть шлях до каталога з шрифтами Type1 або TrueType. Натисніть кнопку <Вибрати все> і підключіть шрифти до OpenOffice.org кнопкою <Гаразд>. Врахуйте, що за наявності в цьому каталозі дефектних шрифтів, може відбутися аварійне завершення роботи програми spadmin. У цьому випадку видалите з каталога, що підключається, неякісні шрифти.

2.2

Установка rpm в OPENSUSE 10.3

Завантажити і розпакувати архів дистрибутива OpenOffice.org. Допустимо, він називається OОo_3.0.0_LinuxIntel_install_wJRE_ru.tar.gz і розташовується на робочому столі користувача. Для розпаковування можна виконати наступні команди в консолі:
cd ~/Desktop/
tar OОo_3.0.0_LinuxIntel_install_wJRE_ru.tar.gz
У результаті виконання команди архів розпакується в каталог з довгою назвою, що починається на «ОOо» (для оригінальної збірки) або RU (для збірки pro).
Якщо зайти в створений каталог, можна побачити підкаталог RPMS, де знаходяться rpm-пакети, а також вкладений в нього підкаталог desktop-integration.
Щоб отримати права суперкористувача (root) для установки, потрібно ввести команду
su
а потім пароль суперкористувача.
Далі, використовуючи команду cd (або за допомогою будь-якого консольного файлового менеджера, наприклад Midnight Commander), потрібно перейти в каталог RPMS нашого дистрибутива OpenOffice.org і ввести команду
$ rpm -Uvih *.rpm
Після натиснення ENTER почнеться установка OpenOffice.org
Знов використовуючи cd (або файловий менеджер), необхідно перейти в каталог desktop-integration, знайти пакет, призначений для вашого дистрибутива, і встановити його. Консольна команда для дистрибутива SUSE Linux виглядатиме, приблизно так:
$ rpm -Uvih openoffice.org-suse-menus-3.0-xxxx.noarch.rpm

Для Mandriva Linux:

$ rpm -Uvih openoffice.org-mandriva-menus-3.0-xxxx.noarch.rpm
Все. Установка завершена. Консоль можна закрити.
У разі появи конфліктів при установці OpenOffice.org, які можуть виникнути, якщо залишена попередня версія OpenOffice.org, потрібно видалити всі встановлені версії OpenOffice.org,

наприклад, з допомогою $ rpm -qa | grep -i openoffice | xargs rpm -ev

і повторити кроки установки, описані вище.
Крім консольної установки, можна використовувати графічний менеджер установки програм, який є в будь-якому популярному дистрибутиві ОС Linux.

2.4

Я хочу використовувати в OPENSUSE 10.3 збірку ОOо Professional. Як мені видалити збірку ОOо Novell, що йде у складі дистрибутива?

у консолі з правами суперкористувача (root) ввести (краще скопіювати) рядок:
rpm -ev OpenOffice_org-calc-2.3.0.1.2-10 OpenOffice_org-base-2.3.0.1.2-10 OpenOffice_org-math-2.3.0.1.2-10 OpenOffice_org-writer-2.3.0.1.2-10 OpenOffice_org-filters-2.3.0.1.2-10 OpenOffice_org-impress-2.3.0.1.2-10 OpenOffice_org-pyuno-2.3.0.1.2-10 OpenOffice_org-mailmerge-2.3.0.1.2-10 OpenOffice_org-thesaurus-en-20060111-14 OpenOffice_org-templates-labels-letter-1.0-2 OpenOffice_org-ru-2.3.0.1.2-3 OpenOffice_org-templates-presentation-layouts OpenOffice_org-icon-themes-2.3.0.1.2-3 OpenOffice_org-draw-2.3.0.1.2-10 OpenOffice_org-hyphen-20070719-14 OpenOffice_org-templates-labels-a4-1.0-2 OpenOffice_org-Quickstarter-1.0-591 OpenOffice_org-2.3.0.1.2-10 OpenOffice_org-kde-2.3.0.1.2-10 2>&1 | tee /var/log/removedOOo.txt

і натиснути Enter

після видалення в каталозі /var/log/ буде створений файл removedOOo.txt з інформацією про помилки, якщо такі трапилися

після видалення можна ставити ООо Professional

2.3.1

Bsd.png FreeBSD

Установка готового пакету під FreeBSD

Готові пакети під FreeBSD розповсюджуються у форматі *.tgz або *.tbz (залежить від версії системи). Пакет являє собою архів всіх файлів програми, створений програмою Tar і упакований відповідно архіваторами Gzip або Bzip2. Для установки пакету використовується команда pkg_add:

# pkg_add OOo_2.2.1_FreeBSD62Intel_install_ru_infra.tbz

Пакет має зареєстровані залежності, тобто інші програми, які необхідні для його роботи. При установці система перевіряє чи встановлена програма, відмічена як залежність простим пошуком в каталозі /var/db/pkg, тому якщо Ви встановлюєте програми уручну, повідомлення про відсутність залежності можна ігнорувати. Шукається версія програми точно відповідна зареєстрованій залежності або залежноісті, що перевищує її. АЛЕ! Якщо встановлений, наприклад bison-1.75, а пакет вимагає bison2, залежність буде вважатися відсутньою!
Для проверки наличия в системе всех зависимостей пакета перед началом установки можно воспользоваться скриптом CheckReqs, который выдаст сообщения о каждой успешно найденной или не найденной зависимости. Все не найденные зависимости следует предварительно установить или же поместить в ту же папку, в которой находится устанавливамемый пакет. В этом случае программа pkg_add попытается поставить их самостоятельно.

2.2

После установки меню отображается квадратиками, нечитаемыми значками или огромными буквами

Такое возможно в нескольких случаях:
1. В системе не установлен пакет webfonts (x11-fonts/webfonts). Пакет webfonts содержит наиболее популярные TTF шрифты - Times New Roman, Courier New, Georgia, Trebuchet MS, Comic Sans MS, Arial, Arial Black, Verdana, Andale Mono, Impact.
2. Пакет webfonts установлен, но каталог, куда он установлен, не включен в список каталогов шрифтов для X-сервера. Проверить это просто - если после выполнения команды:

# xset +fp /usr/X11R6/lib/fonts/webfonts

меню отображается нормально - значит дело было в этом и каталог необходимо добавить в параметр FontPath файла xorg.conf (или XF86Config, если Вы все еще пользуетесь сервером от XFree86)
3. Проверьте наличие в системе файлов LucidaSansOblique.ttf и/или LucidaSansDemiOblique.ttf. Эти файлы могут быть установлены при установке Java-машины в каталог /usr/local/jdkX.XX.X/jre/lib/fonts, где X.XX.X - номер версии Java-машины. Если они существуют, удалите или переименуйте их и перезагрузите информацию о шрифтах X-сервера командой xset fp rehash
4. Установите признак "использовать для интерфейса системный шрифт" (Сервис->Параметры->Вид->Использовать системный шрифт для интерфейса) (Вслепую: Четвертый пункт меню справа, последний пункт меню, раскрыть список параметров Openoffice.org, если он не раскрыт, четвертый пункт сверху в этом списке, первый крыжик в левой части под двумя выпадающими списками)

2.2

Ускорение запуска OpenOffice

Для ускорения запуска OpenOffice можно использовать как собственный быстрый запуск, так и внешние программы. Собственный быстрый запуск появляется автоматически (ярлык qstart.desktop) в меню Office. Его также можно запускать вручную:

openoffice.org-2.2.1 -quickstart -nologo -nodefault

Минусом его является то, что в отличие от Windows, в трее не появляется ничего - просто в память подгружаются общие компоненты.
Внешней программой для KDE является oooqs2 (x11/oooqs2). Это нативное KDE приложение, которое помещается в трей, при щелчке правой кнопкой появляется меню, в котором можно выбрать компонент для запуска либо вызвать окно "Создать из шаблона". Также окно "Создать из шаблона" можно вызвать двойным щелчком левой кнопкой.

2.2

Значки для KDE после установки OpenOffice

После установки OpenOffice, если испольузется нестандартное размещение файлов (например в каталог /usr/local/openoffice), необходимо указать системе, что файлы *.desktop для компонентов OpenOffice находятся в каталоге %OOHOME%/share/xdg (Здесь под %OOHOME% подразумевается домашний каталог установки OpenOffice). Сделать это можно двумя способами:
  1. Добавить путь к каталогу %OOHOME%/share/xdg в переменную XDG_DATA_DIRS и перезапустить скрипт /usr/local/env/xdg-env.sh, который обновляет базу kbuildsycoca
  2. Создать символическую связь /usr/local/share/applications/openoffice.org-2.2.1, указывающую на /usr/local/openoffice/openoffice.org-2.2.1/share/xdg и опять же запустить kde-xdg.sh для обновления базы kbuildsycoca

2.2

Пакет, загруженный с сайта Инфра-Ресурс, не устанавливается

Такое может происходить, если установлена оконная система X.Org версии 7.2 или 7.3. Поскольку Инфра-Ресурс выполняет сборку на версии релиза, в нем установлены порты, актуальные на момент выхода релиза. Для 6.2-RELEASE это X.Org 6.9. Соответственно, в пакет вставляются зависимости от X.Org 6.9. При установленном сервере X.Org 7.2 или 7.3 они не могут быть удовлетворены и установка завершается аварийно.
Можно либо игнорировать замечания pkg_add, запустив его с ключом -f

# pkg_add -f OOo_2.2.1_FreeBSD62Intel_install_ru_infra.tbz

либо самостоятельно пересобрать пакет, используя стандартный порт editors/openoffice.org-2, порт Инфра-Ресурс, порт Cat's Paw или любой другой
Обращаю внимание, что Инфра-Ресурс выполняет сборку для FreeBSD только в состоянии релиза, то есть в том состоянии каталога портов, который был на момент выпуска релиза.

2.3

RU UA

Execwine.png Windows

Я хочу сперва попробовать OpenOffice, а потом его устанавливать. Как бы мне это сделать?

Скачайте OpenOffice Windows Portable. Она не только меньше по размеру, но и не требует установки. А, значит, может работать сразу после распаковки!

2.2

Устанавливал OOo и зачем-то поставил галочки, чтобы OOо открывал все файлы MS Office. Теперь все док-ты Word и др. у меня открываются в ООо. Хочу вернуться назад, не удаляя OpenOffice.org. Как бы это проделать?

Пуск - Настройка - Свойства папки - вкладка Типы файлов (точное расположение зависит от ОС). Находите расширения doc, xls, ppt, нажимаете "Восстановить".

2.4

Каким образом можно перенести настройки ООо в Linux и Windows на другое рабочее место?

Пользовательские настройки по умолчанию расположены в директории:

Execwine.png  %userprofile%\ApplicationData\OpenOffice.org2\user
Pingss.png ~/.openoffice.org2/user
Перенести настройки можно копированием содержимого директорий.

2.2


Перейти к разделу: Writer | Calc | Общее | UI | Глоссарий | Принятые сокращения | Полезности | Содержание
Personal tools