Wolontariusze

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 21:21, 9 May 2009 by Quest-88 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Aktywni i mniej aktywni

Inni

Kosmos

Tłumacze

Szablony

  • vbadam/Adam Grążka - dodał część szablonów (jeden) udostępnionych na oo.pl
  • Mieczysław Pajek - zadeklarował poprawić szablony i je wrzucić
  • Piotr Barszczewski mobil@infinity.net.pl - brak kontaktu
  • LITWIN/Mariusz Litwińczuk - zadeklarował wrzucić aktualne szablony do pracy policji
  • UM Katowice/Lublin
  • OpenZone
Personal tools