Wdrożenia

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 07:55, 27 August 2008 by Quest-88 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Takie tam

Za granicą


Do zrobienia/przemyślenia

  • Borys Musielek we wrześniu dostał informację od paru gmin o udanym wdrożeniu OO.o Czekamy ma stare maile.
  • Rezultaty WiOO w szkole?
  • Katowice
  • Moje stare liceum dostało od UE nowiutkie Maki z NeoOffice. To się liczy?
Personal tools