Difference between revisions of "Vprašanja pri prehodu MSA-Base"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
m
(Deleted link to category 'Quality Assurance')
 
Line 242: Line 242:
 
''Prosimo, da ne spreminjate vsebine tega mesta brez vedenja avtorja ali [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Project_Lead vodij projekta OOo QA].''
 
''Prosimo, da ne spreminjate vsebine tega mesta brez vedenja avtorja ali [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Project_Lead vodij projekta OOo QA].''
  
[[Category:Quality Assurance]]
 
 
[[Category:Database]]
 
[[Category:Database]]
 
[[Category:Base Documentation]]
 
[[Category:Base Documentation]]
 
[[Category:Documentation/SL]]
 
[[Category:Documentation/SL]]

Latest revision as of 09:21, 30 March 2010

Pogosta vprašanja in odgovori za tiste, ki prehajate iz Microsoft Access (MSA) na OpenOffice.org Base.

To je projekt skupnosti uporabnikov - dodajte znanje, če ga lahko.

Vendar ohranite vprašanja in odgovore splošne. Če je vprašanje, ki zadeva funkcionalno določeno različico MSA, vključite tudi številko različice.

Natančneje, wiki posodobite le, če imate odgovor na vprašanje, ki ga dodajate. ( Če ne morete takoj vnesti odgovora, naj vas to ne ustavi, da ne bi najprej vnesli vprašanja - le ne vrnite se prepozno. )

Če želite zastaviti specifično vprašanje ali za splošno pomoč raje povprašajte na Forumu Base ali na dopisnem seznamu uporabnikov programa Base.

Lahko uporabljam zbirke podatkov Microsoft Access (.mdb) v Base?

V okolju Windows: da. Ne morete jih neposredno odpreti prek Datoteka|Odpri, vendar lahko dostopite do vsebovanih podatkov. Za to potrebujete datoteko zbirke podatkov Open Document (*.odb), ki vsebuje podatke o povezavi. Podrobnosti najdete v Povezovanje z Microsoft Access.

Spreminjate lahko podatke v tabelah, dodajate in odstranjujete lahko zapise. Ustvarjate lahko nove tabele, vendar ne morete spreminjati strukture obstoječih tabel.

Poizvedbe MS Access so prikazane kot pogledi v vsebniku tabele. Rezultate poizvedbe lahko uporabite, vendar nimate dostopa do podležnih definicij in jih ne morete spreminjati.

Obrazcev in poročil MS Access ne morete brati.

Lahko berem svojo zbirko podatkov Base iz programa MS Access?

Ne obstaja noben način, da bi uporabili mehanizem povezovanja s tabelami Access za povezovanje z zbirko podatkov Base.

Z zbirko podatkov Base lahko posodobite podatke v zbirki podatkov Access. Trenutno je za to potrebno, da zbirko podatkov Access odpre in zaklene datoteka Base.

Podatke bi lahko vrnili v zbirko podatkov Access, če bi ustvarili povezano datoteko CSV v zbirki podatkov Base. Nato bi povezali s to datoteko CSV tabelo v zbirki podatkov Access.

Lahko ustvarim zbirko podatkov Access (datoteko mdb) z Base?

Ne. Base ne more ustvariti nove datoteke zbirke podatkov Access niti novih tabel, poizvedb, obrazcev itn. v okviru obstoječe datoteke mdb.

Lahko z Base ustvarim stikalno ploščo?

Base trenutno nima čarovnika za obrazce v slogu stikalne plošče. Vendar je mogoče doseči zelo podoben učinek z eno izmed treh spodnjih tehnik.

Kako odprem privzeti obrazec prek makra

Uporaba samostojnega obrazca za zagon zbirke podatkov Base

Razširitev Stikalna plošča Base

Začel se je razvoj orodja za stikalne plošče v OOo, oglejte si razširitev Roberta Beniteza Stikalna plošča Base.

Naša zbirka podatkov Access uporablja "Varnost delovnih skupin" za nadzor dovoljenj skupin/uporabnikov za ogledovanje/vzdrževanje podatkov?

To vprašanje izpostave temeljno razliko med OOoBase in MS Access (MSA). V primeru MSA je v rabi en sam mehanizem zbirk podatkov - čeprav lahko v MSA povežete tabele na zunanji vir podatkov - MS Jet je še vedno edini mehanizem zbirk podatkov, ki ga MSA dejansko uporablja.

V Base (OOoBase) je povsem drugače. Dokument zbirke podatkov Base je enostavno pročelje (program odjemalca) za raznovrstne mehanizme zbirk podatkov. V eni variaciji lahko vdela zbirko podatkov HSQLDB v samo datoteko ODB, številni pa enostavno vidijo to kot edino vrsto zbirk podatkov v Base. To je povsem napačno. V tem primeru vdelane zbirke podatkov ne podpira več uporabnikov in seveda zato ne podpira skupin. Vendar je to le en način dela z modulom Base.

Uporabite Base kot pročelje za zbirko podatkov HSQLDB v strežniškem načinu. HSQLDB ima mehanizem zbirke podatkov z zelo majhnimi sistemskimi zahtevami ter nizkim obsegom upravljanja in v strežniškem načinu popolnoma podpira uporabnike / skupine. Pri večjem številu uporabnikov lahko enako enostavno prilagodite Base za delo s strežnikom MySQL, PostgreSQL, Firebird, Oracle ali MS SQL.

Še ena pomembna razlika glede tega je med MSA in Base. V MSA bi vzpostavili eno datoteko MDB (ali eno od njenih različic), nato pa bi jo vsak uporabnik v delovni skupini videl in odprl.

V Base bo imel vsak uporabnik svojo lastno datoteko ODB in vsaka izmed njih se bo povezala s skupnim podatkovnim strežnikom. Na ta način bo imel vsak uporabnik svoj lasten prostor za poizvedbe in poročila po meri - vendar je s tem distribucija skupnih obrazcev, povpraševanj in poročil bolj zapletena.

Se obrazec Base razlikuje od obrazca v MSA?

Da. Obstajajo velike razlike med implementacijo obrazcev v Access in Base.

Navidezni obrazci v obrazcih Base

Navidezni obrazci so v Base poimenovani "podobrazci". Z njimi ravnate tako, da odprete obrazec v urejevalnem načinu in nato kliknete "Krmar po obrazcih" v orodni vrstici "Oblikovanje obrazca".

Kje so poizvedbe Izbriši / Posodobi?

Base trenutno ne podpira gradnjo poizvedb delete / insert / update v oblikovalcu.

Ekvivalentna dejanja

Uporaba oblikovalca poizvedb

Ekvivalentna dejanja lahko dosežete v uporabniškem vmesniku z uporabo oblikovalca in/ali ukazov SQL.

Uporaba makra

Želim filtrirati svoj obrazec glede na vsebino kombiniranega polja?

Pretvorba mojih modulov VBA v module Base

Kaj se je zgodilo z me?

Noben enak dvojnik psevdo-spremenljivke ME ne obstaja v VBA.

V Access VBA ima 'me' atribute dveh ločenih predmetov v OOoBasic: TextDocument in DataForm

Predmet TextDocument bi npr. uporabljali za nadzor velikosti in postavitve okna na zaslonu.

DataForm pa podpira funkcije z množico rezultatov, kot so First, Filter, InsertRow.

V OOoBasic bi bila psevdo-spremenljivka thisComponent navadno TextDocument, medtem ko bi se thisComponent.DrawPage.Forms(0) skliceval na prvi DataForm, ki je v lasti TextDocument.

Najbrž je temu še najbolj podobna raba hierarhije lastništva, s katero pridete do obrazca. Primer: če bi imeli obrazec tabele z gumbom, tedaj bi v makru, ki ga pokliče 'onClick' (ali, kot je to v OOBase, dogodek 'When initializing'), naredili naslednje: ustvarili makro v knjižnici, imenovani onButtonClick( oEv as object )

  sub onButtonClick( oEv as object )
   ' oEv je predmet dogodka, samodejno podan
   ' ima lastnost SOURCE, ki je gumb, 
   ' ki je iniciiral ta klic
  
   dim oForm as variant
  
   oForm = oEv.Source.Model.Parent
   ' oForm je zdaj navidezni predmet obrazca
   
   dim oDocument as variant
   
   oDocument = thisComponent
   ' oDocument je zdaj textDocument, prikazan
   ' v oknu na zaslonu
  
  end sub

Kje je findfirst?

Base na prvi pogled nima funkcije FindFirst za množico vrstic kot MS Access, kaj je torej ekvivalentna funkcija v Base?

Primer MSAccess VBA:

Recimo, da imamo kombinirano polje VB, ki izpiše vse stranke v zbirki podatkov in uporabniku ponuja izbor določene stranke in nato obrazec samodejno usmeri na podatkovni zapis te osebe.

 Private Sub Find_Combo_AfterUpdate()
 Dim strCriteria As String
 
 strCriteria = "[Stranka_ID] =" & Me.Find_Combo
 
 Me.recordsetclone.FindFirst (strCriteria)
 If me.recordsetclone.NoMatch Then
   MsgBox "Zapisa ni mogoče najti"
 Else
   Form_F_Prospects.Bookmark = me.recordsetclone.Bookmark
 End If
 
 End Sub

Za tovrstna enostavna enostolpčna iskanja je razmeroma enostavno ustvariti naš lasten ekvivalent za iskanje prvega v OOoBasic:

Sub Find_Combo_AfterUpdate( OEv as Object)
  ' Oev je dogodek, ki ga je predmet samodejno poslal
  ' klicu pod-procedure
  ' Oev bo imel lastnost Source,
  ' ki je kontrolnik, ki je sprožil
  ' klic te procedure
 
 Dim oForm as variant ' Predmet dataform
 
 Dim oComboBox as variant ' Kontrolnik kombiniranega polja
 
 Dim oBkMark as variant
 
 oForm = oEv.Source.Model.Parent
 
 oComboBox = oForm.getByName( "Find_Combo" )
  
 oBkMark = FindFirst( oForm.CreateResultSet(), "Prospect_ID", oComboBox.Text )
   ' oForm.CreateResultSet() je tukaj ekvivalenten me.recordsetclone
 if not IsEmpty( oBkMark ) then
 		oForm.moveToBookmark( oBkMark )
 else
 	msgBox( oComboBox.Text & " ni mogoče najti" )
 end if
 
end sub
function FindFirst( oRS as variant, ColName as string, SearchVal as string ) as variant
    ' oRS je predmet resultSet
    ' ColName je ime stolpca množice rezultatov
    ' SearchVal je iskana vrednost
  dim colIDX as integer
  dim NotFound as variant
 
  FindFirst = notFound
  colIDX = oRS.FindColumn( ColName )
  oRS.First
  do 
   if oRS.getString( colIDX ) <> Searchval
    oRS.Next
    if oRS.isAfterLast then
     exit do
    endif
   else
    FindFirst = oRS.getBookMark
    exit do
   end if
  loop while oRS.isAfterLast <> True
 
end function

Kako nastavim filter le za podobrazec?

Ali obstaja ekvivalent DoCmd RunSQL

Da, v OpenOffice.org Base bi uporabili predmet Statement ali PreparedStatement, s katerim bi dosegli enako funkcijo. Z OpenOffice.org Base se morate tudi odločiti med uporabljanjem execute in executeUpdate.

Primer: če ste imeli vrstico kode VBA:

 DoCmd RunSQL( "SELECT * FROM tContacts" )

bi v OpenOffice.org Base imeli:

 Dim oStatement as variant
 
 oStatement = OForm.ActiveConnection.CreateStatement
  ' Kjer je oForm predmet DataForm
  ' OPOMBA enako bi lahko naredili tudi
  ' s predmetoma resultSet in rowSet
  ' oStatement = OResultSet.ActiveConnection.CreateStatement
 
 oStatement.execute( "SELECT * FROM ""tContacts""" )
 

Če pa bi z druge strani imeli vrstico kode VBA:

 DoCmd RunSQL( "DELETE FROM tContacts WHERE Status = 'INACTIVE'" )

potem bi nad izjavo uporabili metodo executeUpdate:

 oStatement.executeUpdate( "DELETE FROM ""tContacts"" WHERE ""Status"" = 'INACTIVE'" )

Pravilo se glasi -

 • če izjava SQL vrne zapise, uporabite execute ali executeQuery.
 • če izjava SQL ne vrne zapisov, uporabite executeUpdate.

Če uporabljam polja/stolpce Lookup v svojih tabelah Access, kaj lahko storim v Base?

Odgovor na to vprašanje je v dveh delih, ker Base v tabelah ne podpira vrste stolpcev Lookup.

Če je tabela prikazana v obliki po meri, boste z rabo seznamskega polja bound dobili enako funkcionalnost. Primer dodajanja seznamskega polja obrazcu in kontrolniku mreže na obrazcu je na tej strani.

V pogledu tabele ( dvoklik na ime tabele ) ekvivalent ne obstaja.

Kako uporabim domensko agregatne funkcije v Base?

Domenske agregatne funkcije, kakršne so DCount, DLookup in DMax, nimajo neposrednih ekvivalentov v Base. Z ustreznimi funkcijami SQL boste morali napisati ali oblikovati poizvedbe, ki vrnejo takšne rezultate.

Kako svojim obrazcem in poročilom dodam izračunane kontrolnike?

Kontrolnikov obrazcev in poročil Base ni mogoče uporabiti za izvajanje izračunov. Na voljo sta metodi za pridobitev rezultata izračuna z obrazca ali poročila.

Uporaba poizvedb

Spremenite podležni vir podatkov obrazca ali poročila, da izvedete izračun za vsak zapis in vrnite rezultat kot (izračunano) polje.

Uporaba makra

Če potrebujete posodabljanje kontrolnika ob vsakem vnosu podatkov v obrazec, morate napisati kratek makro, ki izvede izračun in dodeli rezultat ustreznemu dogodku enega od kontrolnikov vnosa podatkov (npr. dogodku Text modified).

Avtor: MSA-Base Faq Drew 21:01, 11. september 2007 (CEST) '
Prosimo, da ne spreminjate vsebine tega mesta brez vedenja avtorja ali vodij projekta OOo QA.

Personal tools