Difference between revisions of "Templates/website/guide sl"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(New page: =Navodila za objavo= ==Kategorija== * Ena izmed podkategorij mora biti izbrana :Sporočilo o napaki: Polje kategorije je obvezno. ==Jezik== * Izbran mora biti jezik predloge :Če jezik n...)
 
Line 17: Line 17:
 
** ots
 
** ots
 
:Sporočilo o napaki: Končnica ni dovoljena:
 
:Sporočilo o napaki: Končnica ni dovoljena:
* Mime type inside the template file in the file 'mimetype' needs to be from list:
+
* Vrsta Mime v datoteki predloge v datoteki 'mimetype' mora biti s seznama:
 
** application/vnd.oasis.opendocument.text-template
 
** application/vnd.oasis.opendocument.text-template
 
** application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
 
** application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
 
** application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
 
** application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
 
** application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
 
** application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
:This is generated by OpenOffice.org on generating the template file
+
:To ustvari OpenOffice.org ob ustvarjanju datoteke predloge
:Error message: The mimetype is not allowed:
+
:Sporočilo o napaki: Vrsta mime ni dovoljena:
:Success message: MIMETYPE:  
+
:Sporočilo o uspehu: MIMETYPE:  
  
 
==Lastnosti predloge==
 
==Lastnosti predloge==
One template may be connected to just one language.
+
Ena predloga je lahko vezana le na en jezik.
:All strings in the following fields have to be in that language.
+
:Vsi nizi v naslednjih poljih morajo biti v tem izbranem jeziku.
Certain values have to be set in OpenOffice.org to generate a valid template:
+
Nekatere vrednosti je potrebno nastaviti v OpenOffice.org, da tvorijo veljavno predlogo:
:OpenOffice.org -> File -> Properties... -> Tab: Description
+
:OpenOffice.org -> Datoteka -> Lastnosti ... -> Zavihek: Opis
* Title
+
* Naslov
:Error message: No title inside the template.
+
:Sporočilo o napaki: V predlogi ni naslova.
:Success message: TITLE:
+
:Sporočilo o uspehu: TITLE:
* Keywords (separated by comma(s): ,)
+
* Ključne besede (ločene z vejicami: ,)
:Error message: No keywords/tags inside the template.
+
:Sporočilo o napaki: V predlogi ni ključnih besed/značk.
:Success message: KEYWORD:
+
:Sporočilo o uspehu: KEYWORD:
* Comments (handled as provider) - will be shown below the title.
+
* Komentar (obravnavan kot avtor) - bo prikazan pod naslovom.
:Error message: No description inside the template.
+
:Sporočilo o napaki: V predlogi ni opisa.
:Success message: DESCRIPTION:
+
:Sporočilo o uspehu: DESCRIPTION:
* Subject (handled as description)
+
* Zadeva (obravnavan kot opis)
:Success message: SUBJECT:
+
:Sporočilo o uspehu: SUBJECT:
  
Tab: Custom Properties / User Defined
+
Zavihek: Lastnosti po meri / Uporabniško določeno
* License
+
* Licenca
:rename one field to 'License' - Do not translate 'License' it is hard coded to get this.
+
:preimenujte eno polje v 'License' - Ne prevajajte 'License', gre tudi za ime spremenljivke v kodi.
:Enter html anchor link, or just text
+
:Vnesite povezavo html ali pa le besedilo
:Example: <a href="http://www.openoffice.org/licenses/BSD.pdf">BSD</a>
+
:Primer: <a href="http://www.openoffice.org/licenses/BSD.pdf">BSD</a>
:Error message: No license inside the template.
+
:Sporočilo o napaki: V datoteki predloge ni licence.
:Success message: LICENSE:
+
:Sporočilo o uspehu: LICENSE:
  
Now save your template as template and submit it.
+
Zdaj shranite svojo predlogo kot predlogo in jo objavite.
  
==Success message==
+
==Sporočilo o uspehu==
On success the following messages are shown:
+
Ob uspehu se prikažejo naslednja sporočila:
*The directory files/36 has been created.
+
*Mapa files/36 je bila ustvarjena.
*Your OpenOffice.org Template 'Business Letter 1' has been saved
+
*Vaša predloga OpenOffice.org 'Poslovno pismo 1' je bila shranjena
*The submitted template is shown
+
*Objavljena priloga se prikaže
  
 
Primer
 
Primer
Line 64: Line 64:
  
 
     * MIMETYPE: application/vnd.oasis.opendocument.text-template
 
     * MIMETYPE: application/vnd.oasis.opendocument.text-template
     * TITLE: Invoice 6
+
     * TITLE: Račun 6
     * DESCRIPTION: Template created by Sun Microsystems
+
     * DESCRIPTION: Predlogo je ustvarilo podjetje Sun Microsystems
     * SUBJECT: Template for an invoice - Design "Emerald"
+
     * SUBJECT: Predloga za račun - oblikovanje "Emerald"
 
     * LICENSE: BSD
 
     * LICENSE: BSD
     * KEYWORD: ,business,finances
+
     * KEYWORD: ,poslovno,finance
     * The directory files/585 has been created.
+
     * Mapa files/585 je bila ustvarjena.
 
     * THUMBNAIL:
 
     * THUMBNAIL:
     * Your OpenOffice.org Template 'Invoice 6' has been saved
+
     * Vaša predloga OpenOffice.org 'Račun 6' je bila shranjena
 
     * The derivative images for 585_thumbnail.png have been regenerated.
 
     * The derivative images for 585_thumbnail.png have been regenerated.
  

Revision as of 16:02, 2 April 2009

Navodila za objavo

Kategorija

 • Ena izmed podkategorij mora biti izbrana
Sporočilo o napaki: Polje kategorije je obvezno.

Jezik

 • Izbran mora biti jezik predloge
Če jezik ne obstaja, prosimo, odprite hrošča, ki bo dodeljen Thorstenu Bosbachu (tbo)."

Datoteka

 • Ime datoteke ni bistveno - enkratnost ni pogoj za objavo
 • Končnica je bistvena. Sprejete so le datoteke z naslednjimi končnicami:
  • ott
  • otg
  • otp
  • ots
Sporočilo o napaki: Končnica ni dovoljena:
 • Vrsta Mime v datoteki predloge v datoteki 'mimetype' mora biti s seznama:
  • application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
To ustvari OpenOffice.org ob ustvarjanju datoteke predloge
Sporočilo o napaki: Vrsta mime ni dovoljena:
Sporočilo o uspehu: MIMETYPE:

Lastnosti predloge

Ena predloga je lahko vezana le na en jezik.

Vsi nizi v naslednjih poljih morajo biti v tem izbranem jeziku.

Nekatere vrednosti je potrebno nastaviti v OpenOffice.org, da tvorijo veljavno predlogo:

OpenOffice.org -> Datoteka -> Lastnosti ... -> Zavihek: Opis
 • Naslov
Sporočilo o napaki: V predlogi ni naslova.
Sporočilo o uspehu: TITLE:
 • Ključne besede (ločene z vejicami: ,)
Sporočilo o napaki: V predlogi ni ključnih besed/značk.
Sporočilo o uspehu: KEYWORD:
 • Komentar (obravnavan kot avtor) - bo prikazan pod naslovom.
Sporočilo o napaki: V predlogi ni opisa.
Sporočilo o uspehu: DESCRIPTION:
 • Zadeva (obravnavan kot opis)
Sporočilo o uspehu: SUBJECT:

Zavihek: Lastnosti po meri / Uporabniško določeno

 • Licenca
preimenujte eno polje v 'License' - Ne prevajajte 'License', gre tudi za ime spremenljivke v kodi.
Vnesite povezavo html ali pa le besedilo
Primer: <a href="http://www.openoffice.org/licenses/BSD.pdf">BSD</a>
Sporočilo o napaki: V datoteki predloge ni licence.
Sporočilo o uspehu: LICENSE:

Zdaj shranite svojo predlogo kot predlogo in jo objavite.

Sporočilo o uspehu

Ob uspehu se prikažejo naslednja sporočila:

 • Mapa files/36 je bila ustvarjena.
 • Vaša predloga OpenOffice.org 'Poslovno pismo 1' je bila shranjena
 • Objavljena priloga se prikaže

Primer  * MIMETYPE: application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  * TITLE: Račun 6
  * DESCRIPTION: Predlogo je ustvarilo podjetje Sun Microsystems
  * SUBJECT: Predloga za račun - oblikovanje "Emerald"
  * LICENSE: BSD
  * KEYWORD: ,poslovno,finance
  * Mapa files/585 je bila ustvarjena.
  * THUMBNAIL:
  * Vaša predloga OpenOffice.org 'Račun 6' je bila shranjena
  * The derivative images for 585_thumbnail.png have been regenerated.


Personal tools