Difference between revisions of "Templates/website/guide nl"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Sjabloon-eigenschappen)
(Added a template for language selection.)
 
(7 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{Templates/website/guide}}
 +
 
=Richtlijnen voor het indienen=
 
=Richtlijnen voor het indienen=
  
Line 11: Line 13:
 
   
 
   
 
==Bestand==
 
==Bestand==
* Bestandsnaam maakt niet uit, jet uniek zijn van de naam wordt op deze site niet afgedwongen
+
* De bestandsnaam maakt niet uit, het uniek zijn van de naam wordt op deze site niet afgedwongen
* Extensie maakt niet uit. Alleen de volgende extensies worden geaccepteerd:
+
* De extensie maakt niet uit. Alleen de volgende extensies worden geaccepteerd:
 
** ott
 
** ott
 
** otg
 
** otg
Line 18: Line 20:
 
** ots
 
** ots
 
:Foutbericht: De extensie is niet toegestaan:
 
:Foutbericht: De extensie is niet toegestaan:
* Mimetype in het bestand van het sjabloon, in het bestand 'mimetype', moet uit de volgende lijst komen:
+
* Mimetype in het bestand van de sjabloon, in het bestand 'mimetype', moet uit de volgende lijst komen:
 
** application/vnd.oasis.opendocument.text-template
 
** application/vnd.oasis.opendocument.text-template
 
** application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
 
** application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
Line 25: Line 27:
 
:Dit wordt door OpenOffice.org gegenereerd bij het maken van een sjabloonbestand
 
:Dit wordt door OpenOffice.org gegenereerd bij het maken van een sjabloonbestand
 
:Foutbericht: Het mimetype is niet toegestaan:
 
:Foutbericht: Het mimetype is niet toegestaan:
:Succesbericht: MIMETYPE:  
+
:Succesbericht: MIMETYPE:
  
 
==Sjabloon-eigenschappen==
 
==Sjabloon-eigenschappen==
Line 35: Line 37:
 
:Foutbericht: Geen titel in de sjabloon.
 
:Foutbericht: Geen titel in de sjabloon.
 
:Succesbericht: TITEL:
 
:Succesbericht: TITEL:
* Sleutelwoorden (gescheiden door een dubbele punt: ,)
+
* Sleutelwoorden (gescheiden door een komma: ,)
 
:Foutbericht: Geen sleutelwoorden in de sjabloon.
 
:Foutbericht: Geen sleutelwoorden in de sjabloon.
 
:Succesbericht: SLEUTELWOORD:
 
:Succesbericht: SLEUTELWOORD:
Line 44: Line 46:
 
:Succesbericht: ONDERWERP:
 
:Succesbericht: ONDERWERP:
  
Tab: Custom Properties
+
Tab: Gebruikergedefinieerd
* License
+
* Licentie
:rename one field to 'License' - Do not translate 'License' it is hard coded to get this.
+
:hernoem één veld naar 'License' - Vertaal 'License' niet, het is hard gecodeerd om dit te krijgen.
:Enter html anchor link, or just text
+
:Voer een koppeling naar een htmlanker in, of gewoon tekst
:Example: <a href="http://www.openoffice.org/licenses/BSD.pdf">BSD</a>
+
:Bijvoorbeeld: <a href="http://templates.services.openoffice.org/bsd-license">BSD</a>
:Error message: No license inside the template.
+
:Foutbericht: Geen licentie in de sjabloon.
:Success message: LICENSE:
+
:Succesbericht: LICENTIE:
  
Now save your template as template and submitt it.
+
Nu slaat u uw sjabloon als sjabloon op en dient het in.
  
==Successmessage==
+
==Succesbericht==
On success the following messages are shown:
+
Bij succes worden de volgende berichten weergegeven:
*The directory files/36 has been created.
+
*De directory-bestanden/36 zijn gemaakt.
*Your OpenOffice.org Template 'Business Letter 1' has been saved
+
*Uw OpenOffice.org sjabloon 'Zakelijke brief 1' is opgeslagen
*The submitted template is shown
+
*De ingediende sjabloon wordt weergegeven
  
Example
+
Voorbeeld
 
<pre>
 
<pre>
  
  
 
     * MIMETYPE: application/vnd.oasis.opendocument.text-template
 
     * MIMETYPE: application/vnd.oasis.opendocument.text-template
     * TITLE: Invoice 6
+
     * TITEL: Rekening 6
     * DESCRIPTION: Template created by Sun Microsystems
+
     * BESCHRIJVING: Sjabloon gemaakt door Sun Microsystems
     * SUBJECT: Template for an invoice - Design "Emerald"
+
     * ONDERWERP: Sjabloon voor een rekening - Ontwerp "Emerald"
     * LICENSE: BSD
+
     * LICENTIE: BSD
     * KEYWORD: ,business,finances
+
     * SLEUTELWOORD: ,zakelijk,financiën
     * The directory files/585 has been created.
+
     * De directory-bestanden/585 zijn gemaakt.
     * THUMBNAIL:
+
     * AFBEELDING:
     * Your OpenOffice.org Template 'Invoice 6' has been saved
+
     * Uw OpenOffice.org-sjabloon 'Rekening 6' is opgeslagen
     * The derivative images for 585_thumbnail.png have been regenerated.
+
     * De afgeleide afbeeldingen voor 585_thumbnail.png zijn opnieuw gegenereerd.
  
  

Latest revision as of 21:27, 25 May 2009

he:Templates/website/guide he

Richtlijnen voor het indienen

Categorie

 • Er moet één subcategorie worden geselecteerd
Foutbericht: veld Categorie is vereist.

Taal

 • Taal van de sjabloon moet worden geselecteerd
Indien de taal niet bestaat, maak dan een issue voor TBO en wacht af.
Indien de sjabloon meertalig is, of de taal maakt niet uit, selecteer dan niets

Bestand

 • De bestandsnaam maakt niet uit, het uniek zijn van de naam wordt op deze site niet afgedwongen
 • De extensie maakt niet uit. Alleen de volgende extensies worden geaccepteerd:
  • ott
  • otg
  • otp
  • ots
Foutbericht: De extensie is niet toegestaan:
 • Mimetype in het bestand van de sjabloon, in het bestand 'mimetype', moet uit de volgende lijst komen:
  • application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
Dit wordt door OpenOffice.org gegenereerd bij het maken van een sjabloonbestand
Foutbericht: Het mimetype is niet toegestaan:
Succesbericht: MIMETYPE:

Sjabloon-eigenschappen

Een sjabloon mag slechts aan één taal verbonden zijn.

Alle tekenreeksen in de volgende velden moeten in die taal zijn.

Bepaalde waarden moeten in OpenOffice.org worden ingesteld om een geldig sjabloon te genereren:

OpenOffice.org -> Bestand -> Eigenschappen... -> Tab: Beschrijving
 • Titel
Foutbericht: Geen titel in de sjabloon.
Succesbericht: TITEL:
 • Sleutelwoorden (gescheiden door een komma: ,)
Foutbericht: Geen sleutelwoorden in de sjabloon.
Succesbericht: SLEUTELWOORD:
 • Opmerkingen (behandeld als provider) - wordt getoond onder de titel.
Foutbericht: Geen beschrijving in de sjabloon.
Succesbericht: BESCHRIJVING:
 • Onderwerp (behandeld als beschrijving)
Succesbericht: ONDERWERP:

Tab: Gebruikergedefinieerd

 • Licentie
hernoem één veld naar 'License' - Vertaal 'License' niet, het is hard gecodeerd om dit te krijgen.
Voer een koppeling naar een htmlanker in, of gewoon tekst
Bijvoorbeeld: <a href="http://templates.services.openoffice.org/bsd-license">BSD</a>
Foutbericht: Geen licentie in de sjabloon.
Succesbericht: LICENTIE:

Nu slaat u uw sjabloon als sjabloon op en dient het in.

Succesbericht

Bij succes worden de volgende berichten weergegeven:

 • De directory-bestanden/36 zijn gemaakt.
 • Uw OpenOffice.org sjabloon 'Zakelijke brief 1' is opgeslagen
 • De ingediende sjabloon wordt weergegeven

Voorbeeld  * MIMETYPE: application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  * TITEL: Rekening 6
  * BESCHRIJVING: Sjabloon gemaakt door Sun Microsystems
  * ONDERWERP: Sjabloon voor een rekening - Ontwerp "Emerald"
  * LICENTIE: BSD
  * SLEUTELWOORD: ,zakelijk,financiën
  * De directory-bestanden/585 zijn gemaakt.
  * AFBEELDING:
  * Uw OpenOffice.org-sjabloon 'Rekening 6' is opgeslagen
  * De afgeleide afbeeldingen voor 585_thumbnail.png zijn opnieuw gegenereerd.


Personal tools