Difference between revisions of "Templates/website/guide nl"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Sjabloon-eigenschappen)
m (Sjabloon-eigenschappen)
Line 44: Line 44:
 
:Succesbericht: ONDERWERP:
 
:Succesbericht: ONDERWERP:
  
Tab: Custom Properties
+
Tab: Gebruikergedefinieerd
* License
+
* Licentie
:rename one field to 'License' - Do not translate 'License' it is hard coded to get this.
+
:hernoem één veld naar 'License' - Vertaal 'License' niet, het is hard gecodeerd om dit te krijgen.
:Enter html anchor link, or just text
+
:Voer een koppeling naar een htmlanker in, of gewoon tekst
:Example: <a href="http://www.openoffice.org/licenses/BSD.pdf">BSD</a>
+
:Bijvoorbeeld: <a href="http://www.openoffice.org/licenses/BSD.pdf">BSD</a>
:Error message: No license inside the template.
+
:Foutbericht: Geen licentie in de sjabloon.
:Success message: LICENSE:
+
:Succesbericht: LICENTIE:
  
Now save your template as template and submitt it.
+
Nu slaat u uw sjabloon als sjabloon op en dient het in.
  
 
==Successmessage==
 
==Successmessage==

Revision as of 17:32, 25 February 2009

Richtlijnen voor het indienen

Categorie

 • Er moet één subcategorie worden geselecteerd
Foutbericht: veld Categorie is vereist.

Taal

 • Taal van de sjabloon moet worden geselecteerd
Indien de taal niet bestaat, maak dan een issue voor TBO en wacht af.
Indien de sjabloon meertalig is, of de taal maakt niet uit, selecteer dan niets

Bestand

 • Bestandsnaam maakt niet uit, jet uniek zijn van de naam wordt op deze site niet afgedwongen
 • Extensie maakt niet uit. Alleen de volgende extensies worden geaccepteerd:
  • ott
  • otg
  • otp
  • ots
Foutbericht: De extensie is niet toegestaan:
 • Mimetype in het bestand van het sjabloon, in het bestand 'mimetype', moet uit de volgende lijst komen:
  • application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
  • application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
Dit wordt door OpenOffice.org gegenereerd bij het maken van een sjabloonbestand
Foutbericht: Het mimetype is niet toegestaan:
Succesbericht: MIMETYPE:

Sjabloon-eigenschappen

Een sjabloon mag slechts aan één taal verbonden zijn.

Alle tekenreeksen in de volgende velden moeten in die taal zijn.

Bepaalde waarden moeten in OpenOffice.org worden ingesteld om een geldig sjabloon te genereren:

OpenOffice.org -> Bestand -> Eigenschappen... -> Tab: Beschrijving
 • Titel
Foutbericht: Geen titel in de sjabloon.
Succesbericht: TITEL:
 • Sleutelwoorden (gescheiden door een dubbele punt: ,)
Foutbericht: Geen sleutelwoorden in de sjabloon.
Succesbericht: SLEUTELWOORD:
 • Opmerkingen (behandeld als provider) - wordt getoond onder de titel.
Foutbericht: Geen beschrijving in de sjabloon.
Succesbericht: BESCHRIJVING:
 • Onderwerp (behandeld als beschrijving)
Succesbericht: ONDERWERP:

Tab: Gebruikergedefinieerd

 • Licentie
hernoem één veld naar 'License' - Vertaal 'License' niet, het is hard gecodeerd om dit te krijgen.
Voer een koppeling naar een htmlanker in, of gewoon tekst
Bijvoorbeeld: <a href="http://www.openoffice.org/licenses/BSD.pdf">BSD</a>
Foutbericht: Geen licentie in de sjabloon.
Succesbericht: LICENTIE:

Nu slaat u uw sjabloon als sjabloon op en dient het in.

Successmessage

On success the following messages are shown:

 • The directory files/36 has been created.
 • Your OpenOffice.org Template 'Business Letter 1' has been saved
 • The submitted template is shown

Example  * MIMETYPE: application/vnd.oasis.opendocument.text-template
  * TITLE: Invoice 6
  * DESCRIPTION: Template created by Sun Microsystems
  * SUBJECT: Template for an invoice - Design "Emerald"
  * LICENSE: BSD
  * KEYWORD: ,business,finances
  * The directory files/585 has been created.
  * THUMBNAIL:
  * Your OpenOffice.org Template 'Invoice 6' has been saved
  * The derivative images for 585_thumbnail.png have been regenerated.


Personal tools