Talk:PL/Marketing

From Apache OpenOffice Wiki
< Talk:PL
Revision as of 19:59, 27 January 2007 by Quest-88 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Można dodać zielony button do wachlarza opcji :)

--Quest

Download_178x60.png

Pliki SVG

Proponuje, aby te pliki były w repozytorium CVS. Tam jest odpowiednie miejsce na to. Ponadto doskonała robota! --Mellonedain 10:55, 27 January 2007 (CET)

Personal tools