QUASTe - prvi koraki

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 22:27, 22 December 2009 by Filmsi (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

- Stran v nastajanju -


Kako uporabljamo QUASTe?


Prvi koraki s sistemom QUASTe.


Kaj je "QUASTe" ?

Oglejte si Pogosto zastavljena vprašanja o QUASTe, kjer najdete podrobno razlago.

Rezultati preizkusov po operacijskih sistemih

QUASTe-mws-overview.jpg

Stran Main result page prikazuje popoln pregled vseh rezultatov preizkušanja glede na operacijski sistem.

Podroben opis vsakega območja:

1. To je header of the page in prikazuje podatke o tem, na katerem Masterworkspace (SRC), Milestone (m248) in BuildId bazirajo rezultati preizkušanja.

2. To je seznam, kjer lahko select the milestone, ki temelji na trenutnem Masterworkspace. Če milestone ni mogoče najti na seznamu, se rezultati preizkušanja ne izdelajo.

3. To območje prikazuje, katere the category je milestone. Ti podatki temeljijo na modelu kategorije pri samodejnem preizkušanju, kot je opisano tukaj

4. To je language of the tested milestone, na katerem temeljijo rezultati preizkušanja. Tabele z rezultati za različne jezike se prikažejo ena ob/pod drugo. Če jezik posebej ni izpisan, ne vsebuje nobenih rezultatov preizkusov.

5. Ta celica prikaže platform, za katero veljajo rezultati preizkušanja.

6. Ta celica prikazuje podrobne podatke o tem how many tests are passed glede na njihovo kategorijo, opisano v modelu kategorij - release tests so tisti preizkusi, ki jih je potrebno izvesti ob vsakem milestone. - required tests so tisti preizkusi, depending on the category described in area 3. If current milestone is a release or cws this tests become optional tests otherwise these tests must pass on current milestone - optional tests must not run on the current milestone and are not in category 0 (release tests) or in current category as shown area 3. These tests are not required to be passed successfully on current milestone.

7. Tukaj so prikazani le summarized failures of release and required. Failures occured in optional tests are not included here as they are not relevant for estimating the quality status of a specific milestone.

8. To je grafična celica, ki prikazuje Indeks VTTDI. Podroben opis, kako izračunamo VTTDI-indeks in njegove barve so opisane tukaj.

Rezultati preizkusov po modulih

QUASTe-mws-detail-1.jpg


to be continued

Rezultati preizkusov po preizkusih

to be done


Glejte tudi:

Povezave v pomoč

- domača stran projekta zagotavljanja kakovosti QA na OOo: http://qa.openoffice.org
- dopisni seznam projekta QA: http://qa.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev
- poizvedba o obstoječih hroščih v sistemu IssueTracker: http://qa.openoffice.org/issues/query.cgi
- vnos nove težave v sistem IssueTracker : http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html
- kategorija QA na wikiju OOo: Zagotavljanje kakovosti

Personal tools