Difference between revisions of "SL/QUASTe - First steps"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with '{{DISPLAYTITLE:QUASTe - prvi koraki}} <b>- Page under construction - </b><br> <b>Kako uporabljamo QUASTe?</b><br> <p>Prvi koraki s sistemom QUASTe.</p> == Kaj je "QUASTe"…')
 
(Deleted link to category 'Quality Assurance')
 
(5 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{DISPLAYTITLE:QUASTe - prvi koraki}}
 
{{DISPLAYTITLE:QUASTe - prvi koraki}}
<b>- Page under construction - </b><br>
+
<b>- Stran v nastajanju - </b><br>
  
  
Line 16: Line 16:
 
[[Image:QUASTe-mws-overview.jpg]]
 
[[Image:QUASTe-mws-overview.jpg]]
  
The Main result page shows a complete overview of all testresults grouped by platform.  
+
Stran Main result page prikazuje popoln pregled vseh rezultatov preizkušanja glede na operacijski sistem.  
  
Podroben opis vsake area:
+
Podroben opis vsakega območja:
  
'''1.''' To je '''header of the page''' in prikazuje podatke o tem, kateri Masterworkspace (SRC), Milestone (m248) in BuildId the testresults are based.
+
'''1.''' To je '''glava strani''' in prikazuje podatke o tem, na katero glavno delovišče (Masterworkspace, SRC), mejnik (m248) in številko gradnje (BuildId) se nanašajo rezultati preizkušanja.
  
'''2.''' This is the list where one is able to '''select the milestone''' based on current Masterworkspace. If a milestone is not found in list there are no testresults generated.
+
'''2.''' To je seznam, kjer lahko '''izberete mejnik''' (angl. milestone), ki temelji na trenutnem glavnem delovišču (MWS). Če mejnika ni mogoče najti na seznamu, se rezultati preizkušanja ne izdelajo.
  
'''3.''' This area shows '''the category''' the milestone is. This information is based on the category model in automated testing which is described [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QUASTe#Category_model here]
+
'''3.''' To območje prikazuje, katere '''kategorije''' (angl. category) je mejnik. Ti podatki temeljijo na modelu kategorije pri samodejnem preizkušanju, kot je opisano [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/SL/QUASTe#Model_kategorije tukaj]
  
'''4.''' This is the '''language of the tested milestone''' where the testresults are based on. The result-tables of different languages will be shown one below the other. If a language is not listed it holds no testresults.
+
'''4.''' To je '''jezik preizkušenega mejnika''', na katerem temeljijo rezultati preizkušanja. Tabele z rezultati za različne jezike se prikažejo ena ob/pod drugo. Če jezik posebej ni izpisan, ne vsebuje nobenih rezultatov preizkusov.
  
'''5.''' This cell shows the '''platform''' the testresults are based on
+
'''5.''' Ta celica prikaže '''platformo''', za katero veljajo rezultati preizkušanja.
  
'''6.''' This cell shows the detailed information of '''how many tests are passed''' based on their category described in the [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QUASTe#Category_model category model]
+
'''6.''' Ta celica prikazuje podrobne podatke o tem, '''koliko preizkusov je opravljenih''' glede na njihovo kategorijo, opisano v [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/SL/QUASTe#Model_kategorije modelu kategorij]
- release tests are those tests that must run on each milestone.
+
- preizkusi izdaje (angl. release tests) so tisti preizkusi, ki jih je potrebno izvesti ob vsakem milestone;
- required tests are those tests depending on the category described in area 3. If current milestone is a release or cws this tests become optional tests otherwise these tests must pass on current milestone
+
- zahtevani preizkusi (angl. required tests) so tisti preizkusi, odvisni od kategorije, opisani v območju 3. Če je trenutni mejnik izdaja ali otroško delovišče (CWS), ti preizkusi postanejo neobvezni preizkusi, sicer se morajo ti preizkusi uspešno izvesti na trenutnem mejniku;
- optional tests must not run on the current milestone and are not in category 0 (release tests) or in current category as shown area 3. These tests are not required to be passed successfully on current milestone.
+
- neobveznih preizkusov (angl. optional tests) ni potrebno izvesti na trenutnem mejniku in niso del kategorije 0 (preizkusi izdaje) ali v trenutni kategoriji, kot prikazuje območje 3. Za te preizkuse ni obvezno, da bi se morali uspešno izvesti na trenutnem mejniku.
 
+
'''7.''' Here the '''summarized failures''' of release and required only are shown. Failures occured in optional tests are not included here as they are not relevant for estimating the quality status of a specific milestone.
+
 
+
'''8.''' To je graphical celica, ki prikazuje '''VTTDI-Index'''. Podroben opis, kako izračunamo VTTDI-Index in njegove barve so opisane [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/SL/VTTDI tukaj].
+
  
 +
'''7.''' Tukaj so prikazani le '''povzeti neuspehi''' izdajnih in zahtevanih preizkusov. Neuspehi pri neobveznih preizkusih tu niso vključeni, saj niso relevantni za oceno stanja kakovosti določenega mejnika.
  
 +
'''8.''' To je grafična celica, ki prikazuje '''Indeks VTTDI'''. Podroben opis, kako izračunamo VTTDI-indeks in njegove barve so opisane [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/SL/VTTDI tukaj].
  
 
== Rezultati preizkusov po modulih ==
 
== Rezultati preizkusov po modulih ==
Line 45: Line 43:
  
  
to be continued
+
se nadaljuje
  
 
== Rezultati preizkusov po preizkusih ==
 
== Rezultati preizkusov po preizkusih ==
  
to be done
+
bo narejeno
  
  
Line 57: Line 55:
 
* [[SL/QUASTe|Pogosto zastavljena vprašanja o QUASTe]]
 
* [[SL/QUASTe|Pogosto zastavljena vprašanja o QUASTe]]
  
* [[CWS|Kako uporabljamo otroška delovišča]]
+
* [[CWS|Kako uporabljamo otroška delovišča]] (v angl.)
  
 
== <b>Povezave v pomoč</b><br> ==
 
== <b>Povezave v pomoč</b><br> ==
Line 68: Line 66:
  
  
[[Category:Quality_Assurance]][[Category:Sl.openoffice.org]]
+
[[Category:SL]]

Latest revision as of 09:24, 30 March 2010

- Stran v nastajanju -


Kako uporabljamo QUASTe?


Prvi koraki s sistemom QUASTe.


Kaj je "QUASTe" ?

Oglejte si Pogosto zastavljena vprašanja o QUASTe, kjer najdete podrobno razlago.

Rezultati preizkusov po operacijskih sistemih

QUASTe-mws-overview.jpg

Stran Main result page prikazuje popoln pregled vseh rezultatov preizkušanja glede na operacijski sistem.

Podroben opis vsakega območja:

1. To je glava strani in prikazuje podatke o tem, na katero glavno delovišče (Masterworkspace, SRC), mejnik (m248) in številko gradnje (BuildId) se nanašajo rezultati preizkušanja.

2. To je seznam, kjer lahko izberete mejnik (angl. milestone), ki temelji na trenutnem glavnem delovišču (MWS). Če mejnika ni mogoče najti na seznamu, se rezultati preizkušanja ne izdelajo.

3. To območje prikazuje, katere kategorije (angl. category) je mejnik. Ti podatki temeljijo na modelu kategorije pri samodejnem preizkušanju, kot je opisano tukaj

4. To je jezik preizkušenega mejnika, na katerem temeljijo rezultati preizkušanja. Tabele z rezultati za različne jezike se prikažejo ena ob/pod drugo. Če jezik posebej ni izpisan, ne vsebuje nobenih rezultatov preizkusov.

5. Ta celica prikaže platformo, za katero veljajo rezultati preizkušanja.

6. Ta celica prikazuje podrobne podatke o tem, koliko preizkusov je opravljenih glede na njihovo kategorijo, opisano v modelu kategorij - preizkusi izdaje (angl. release tests) so tisti preizkusi, ki jih je potrebno izvesti ob vsakem milestone; - zahtevani preizkusi (angl. required tests) so tisti preizkusi, odvisni od kategorije, opisani v območju 3. Če je trenutni mejnik izdaja ali otroško delovišče (CWS), ti preizkusi postanejo neobvezni preizkusi, sicer se morajo ti preizkusi uspešno izvesti na trenutnem mejniku; - neobveznih preizkusov (angl. optional tests) ni potrebno izvesti na trenutnem mejniku in niso del kategorije 0 (preizkusi izdaje) ali v trenutni kategoriji, kot prikazuje območje 3. Za te preizkuse ni obvezno, da bi se morali uspešno izvesti na trenutnem mejniku.

7. Tukaj so prikazani le povzeti neuspehi izdajnih in zahtevanih preizkusov. Neuspehi pri neobveznih preizkusih tu niso vključeni, saj niso relevantni za oceno stanja kakovosti določenega mejnika.

8. To je grafična celica, ki prikazuje Indeks VTTDI. Podroben opis, kako izračunamo VTTDI-indeks in njegove barve so opisane tukaj.

Rezultati preizkusov po modulih

QUASTe-mws-detail-1.jpg


se nadaljuje

Rezultati preizkusov po preizkusih

bo narejeno


Glejte tudi:

Povezave v pomoč

- domača stran projekta zagotavljanja kakovosti QA na OOo: http://qa.openoffice.org
- dopisni seznam projekta QA: http://qa.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev
- poizvedba o obstoječih hroščih v sistemu IssueTracker: http://qa.openoffice.org/issues/query.cgi
- vnos nove težave v sistem IssueTracker : http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html
- kategorija QA na wikiju OOo: Zagotavljanje kakovosti

Personal tools