Porównanie różnych edycji OpenOffice.org

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 08:23, 28 August 2008 by Quest-88 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Porównanie różnych edycji OpenOffice.org

Wyróżniamy:

  • OpenOffice.org
  • OpenOfficePL
  • OpenOffice.ux.pl
  • OpenOfficeT7
  • StarOffice
  • Go-OO

Porównanie najlepiej opublikować po wydaniu "trójki".

Personal tools