PL/Zabrze

From Apache OpenOffice Wiki
< PL
Revision as of 08:33, 29 August 2008 by Quest-88 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Józef Strózik

Naczelnik Wydziału Informatyki

Urząd Miejski w Zabrzu

Personal tools