PL/OpenOffice.org Enterprise

From Apache OpenOffice Wiki
< PL
Revision as of 19:02, 10 February 2009 by Quest-88 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

OpenOffice.org Enterprise

Lista odpowiedników dla aplikacji z MS Office System

SharePoint

Zamknięte źródła

O3Spaces

SharePoint służy do zarządzania obiegiem dokumentów i pracą grupową nad nimi. W OpenOffice.org przez długi czas brakowało takiej funkcjonalności, szczególnie w przypadku firm. Teraz pojawił się jednak dodatek O3Spaces holenderskiej firmy O3Spaces B.V., który udostępnia webowe środowisko do pracy grupowej, wyszukiwarkę a także asystenta Desktop Assist stworzonego w języku Java. Wyszukiwarka obsługuje formaty PDF, ODF oraz Microsoft Office. Pozwala nie tylko znaleźć odpowiedni dokument ale też powiadamia o wprowadzeniu określonych zmian. Ponadto dostępne są mechanizmy do zarządzania różnymi wersjami dokumentów. Użytkownicy mogą się komunikować za pomocą forów. O3Spaces oferuje także technologię Rights Management Services służącą do ochrony dokumentów. Oprogramowanie działa na platformach Linux, Solaris i 32-bitowych Windows. [[źródło]] [oficjalne ogłoszenie]

Polski dystrybutor: Amazis.net [informacja na linux.pl ]

TeamDrive http://extensions.services.openoffice.org/project/TeamDrive
http://www.heise-online.pl/news/OpenOffice-w-zespole--/7447
http://en.wikipedia.org/wiki/TeamDrive

Exchange

Zamknięte źródła

Scalix
[ogłoszenie prasowe na 7thguard.net]

Polski dystrybutor: Amazis.net [informacja na linux.pl ] [informacja na idg.pl]

Darmowe (otwarte źródła)

1. PengYou / SharePoint

[[1]]

2. OpenProj / Microsoft Project

LinuxWorld: konkurencja dla Microsoft Project

Inne

OpenOffice.org z Business Inteligence

Personal tools