Difference between revisions of "PL/NLC"

From Apache OpenOffice Wiki
< PL
Jump to: navigation, search
Line 19: Line 19:
 
* Wejdź na [http://native-lang.openoffice.org] aby dowiedzieć się jak administrować projektem
 
* Wejdź na [http://native-lang.openoffice.org] aby dowiedzieć się jak administrować projektem
  
* Learn how to differentiate between level 1 and 2 native-language projects
+
* Naucz się rozróżniać projekty poziomu 1 i 2. Projekty poziomu 2 są rozbudowanymi projektami językowymi, a poziom 1 to zwykle tylko projekt lokalizacji (Zobacz [http://l10n.openoffice.org] aby dowiedzieć się więcej o projektach lokalizacji] dla których było sensownym przeznaczenie pewnej ilości miejsca na www w OpenOffice.org. Te projekty nie rozbudowują swojej witryny www, nie prowadzą list dyskusyjnych, nie piszą dokumentacji, ale za to pracują nad kontrolą jakości.
Level 2 projects are "regular" native-language projects, while level 1 projects are mostly localization projects (See [http://l10n.openoffice.org] for more info on localization projects] for whose it makes sense to have some web space on OpenOffice.org . These projects are not supposed to design their web site, manage mailing lists, write documentation, but they are encouraged to work on QA.
+
  
* Once you have decided what level your project should choose, you have to:
+
* Kiedy już zadecydowałaś/zadecydowałeś, który poziom powinien mieć Twój projekt, musisz:
** Assess your resources (human, material, time to devout to the project)
+
** Uporządkować swoje zasoby (ludzi, materiał, czas na przygotowanie projektu)
** Check if your language is not already being localized or considered for localization. See [http://http://l10n.openoffice.org/languages.html] for a comprehensive list of the OpenOffice.org localizations
+
** Sprawdzić czy Twój język nie jest już wzięty pod lokalizację lub nie jest rozpatrywana już jego lokalizacja. Odwiedź [http://http://l10n.openoffice.org/languages.html] aby przejrzeć listę lokalizacji OpenOffice.org
** Draft and post a proposal on the dev@native-lang.openoffice.org and discuss@openoffice.org lists. Your proposal should describe your goals, your resources and introduce yourself and your team. Please mention what level you wish to give to your project
+
** Naszkicować i przesłać propozycję na listę dyskusyjną dev@native-lang.openoffice.org oraz discuss@openoffice.org . Twoja propozycja powinna zawierać cele, zasoby oraz przedstawienie Ciebie i Twojej drużyny. Nie zapomnij wcześniej zapisać się do tych list aby otrzymać odpowiedź. Również nie zapomnij określić poziomu projektu
  
 
* Gdy projekt został już zaakceptowany przez organizatorów NLC i wyrażą oni zgodę na utworzenie takiego projektu, należy postąpić zgodnie z instrukcjami:
 
* Gdy projekt został już zaakceptowany przez organizatorów NLC i wyrażą oni zgodę na utworzenie takiego projektu, należy postąpić zgodnie z instrukcjami:
Line 34: Line 33:
 
** Organizatorzy NLC zarejestrują sprawę. Może to potrwać kilka dni (zwykle do 10 dni) zanim Twój projekt zostanie uruchomiony.  
 
** Organizatorzy NLC zarejestrują sprawę. Może to potrwać kilka dni (zwykle do 10 dni) zanim Twój projekt zostanie uruchomiony.  
  
''Now you need to submit your ssh keys and work with CVS''
+
''Teraz potrzebujesz przesłać klucze SSH, aby pracować w CVS''
  
 
Whether it is for editing your website or contribute code, OpenOffice.org uses CVS. It is actually the same CVS platform that is being used for both the website and the development platform. In order to be able to use OpenOffice.org's CVS and access your new native-lang project's website you need to:
 
Whether it is for editing your website or contribute code, OpenOffice.org uses CVS. It is actually the same CVS platform that is being used for both the website and the development platform. In order to be able to use OpenOffice.org's CVS and access your new native-lang project's website you need to:

Revision as of 19:59, 27 March 2006


{{PL:NLC}}

Witaj w Wiki Native-Language Confederation (NLC)

Istnieje długa lista projektów Native-Lang (językowych) i ich pełnymi informacji stronami wiki !

Ostatnie wieści z NLC!

"Zjednoczeni w różnorodności"

Tu znajdziesz przydatne informacje na temat Native-Language Confederation (NLC) i projektów językowych.

Jak stworzyć nowy projekt językowy?

 • Wejdź na [1] aby dowiedzieć się jak administrować projektem
 • Naucz się rozróżniać projekty poziomu 1 i 2. Projekty poziomu 2 są rozbudowanymi projektami językowymi, a poziom 1 to zwykle tylko projekt lokalizacji (Zobacz [2] aby dowiedzieć się więcej o projektach lokalizacji] dla których było sensownym przeznaczenie pewnej ilości miejsca na www w OpenOffice.org. Te projekty nie rozbudowują swojej witryny www, nie prowadzą list dyskusyjnych, nie piszą dokumentacji, ale za to pracują nad kontrolą jakości.
 • Kiedy już zadecydowałaś/zadecydowałeś, który poziom powinien mieć Twój projekt, musisz:
  • Uporządkować swoje zasoby (ludzi, materiał, czas na przygotowanie projektu)
  • Sprawdzić czy Twój język nie jest już wzięty pod lokalizację lub nie jest rozpatrywana już jego lokalizacja. Odwiedź [3] aby przejrzeć listę lokalizacji OpenOffice.org
  • Naszkicować i przesłać propozycję na listę dyskusyjną dev@native-lang.openoffice.org oraz discuss@openoffice.org . Twoja propozycja powinna zawierać cele, zasoby oraz przedstawienie Ciebie i Twojej drużyny. Nie zapomnij wcześniej zapisać się do tych list aby otrzymać odpowiedź. Również nie zapomnij określić poziomu projektu
 • Gdy projekt został już zaakceptowany przez organizatorów NLC i wyrażą oni zgodę na utworzenie takiego projektu, należy postąpić zgodnie z instrukcjami:
  • Wskaż subdomenę, pod jaką ma być dostępny projekt: powinny być to dwie lub trzy litery, odpowiadające kodowi kraju w ISO. UWAGA: Projekty językowe dotyczą języków nie krajów/narodowości!
  • Przedstaw swój login w OpenOffice.org username oraz login współorganizatorów (co-leaders).
  • Zarejestruj się w NLC
  • Upewnij się, że przesłałaś/przesłałeś JCA. Zobacz: [4]
  • Organizatorzy NLC zarejestrują sprawę. Może to potrwać kilka dni (zwykle do 10 dni) zanim Twój projekt zostanie uruchomiony.

Teraz potrzebujesz przesłać klucze SSH, aby pracować w CVS

Whether it is for editing your website or contribute code, OpenOffice.org uses CVS. It is actually the same CVS platform that is being used for both the website and the development platform. In order to be able to use OpenOffice.org's CVS and access your new native-lang project's website you need to:

 • Open an issue (separate from the issue opening your new native-language project) and file it as follows: component "www" and subcomponent "openoffice.org website general issues" with your key in attachment. Assign it to "ssh2key". Also make sure to specify what part of the website you want to work with. In the NLC case, that would be your new native-lang project, so specify the two letters forming the domain name of your new project. For example, if your project is http://xy.openoffice.org, specify "xy". If your project is http://xyz.openoffice.org, specify "xyz"
 • Read [5] to learn how to use the CVS.

You are ready to go!

Initiatives of the Native-Lang Confederation


Wiki Pages of Native-Lang Projects

Some of Native-Lang Confederation Projects started to use this wiki for organizing parts of their work. You can access these wiki pages from the List of N-L Projects Wiki Pages

Personal tools
In other languages