NL/Documentation/How Tos/Calc: functie ZOEKEN

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:17, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


ZOEKEN

Geeft een waarde terug uit een tabel die één cel breed is terug, van de positie die werd gevonden door een zoekactie in een andere tabel.

Syntaxis:

ZOEKEN(opzoekwaarde; zoektabel; resultaattabel)

opzoekwaarde is een waarde (getal, tekst of logische waarde) die moet worden gezocht in het bereik/matrix van de enkele rij of enkele kolom zoektabel. zoektabel moet gesorteerd zijn, met getallen in oplopende volgorde vóór tekst in alfabetische volgorde.
resultaattabel is een bereik/matrix van dezelfde grootte als zoektabel. ZOEKEN geeft de waarde in resultaattabel terug bam de positie waarvan de overeenkomst werd gevonden in zoektabel.
ZOEKEN bepaalt waar in zoektabel opzoekwaarde zl verschijnen. Als er een exacte overeenkomst is, is dat de gevonden positie; als er meer dan één exacte overeenkomst is, is de gevonden positie niet noodzakelijkerwijze de meest linker/bovenste. Als er geen exacte overeenkomst is, wordt de positie net vóór waar opzoekwaarde zou moeten verschijnen gevonden; de fout #N/B is het resultaat als die positie niet in zoektabel aanwezig is.
Het overeenkomen is altijd hoofdletterongevoelig - de instelling hoofd-/kleine letters in het dialoogvenster Extra - Opties - OpenOffice.org Calc - Berekenen is niet van toepassing.
Als reguliere expressies zijn ingeschakeld in het dialoogvenster Extra - Opties - OpenOffice.org Calc - Berekenen, zal ZOEKEN exacte overeenkomsten vinden waarbij opzoekwaarde wordt behandeld als een * reguliere expressie. Dit heeft alleen zin en zou alleen moeten worden gebruikt als u verwacht dat er alleen maar unieke exacte overeenkomsten zijn.
Als 'Zoekcriteria = en <> moeten op hele cellen toepasbaar zijn' is ingeschakeld in het dialoogvenster Extra - Opties - OpenOffice.org Calc - Berekenen, moet opzoekwaarde overeenkomen met de gehele tekst in de cel; indien niet, kan het overeenkomen met elk gedeelte van de tekst.

Voorbeelden:

In deze voorbeelden bevatten de cellen A1, B1, C1, D1, E1 3, 5, kat, mat en matten, en de cellen A3, B3, C3, D3 en E3 bevatten A, B, C, D en E.

Calc lookup example nl.png

ZOEKEN(3; A1:E1; A3:E3)

geeft A terug. Cel A1 komt overen met 3. De inhoud van de overeenkomende cel in A3:E3 wordt teruggegeven.

ZOEKEN(7; A1:E1; A3:E3)

geeft B terug. 7 zal verschijnen tussen 5 en kat, dus de positie links daarvan wordt gevonden.

ZOEKEN(1; A1:E1; A3:E3)

geeft #N/B terug. 1 zal verschijnen voor 3 in de bovenste rij, en er is geen positie links daarvan in de tabel.

ZOEKEN("KAT"; A1:E1; A3:E3)

geeft C terug. Het verschil tussen hoofd- en kleine letters wordt genegeerd, dus KAT komt overeen met kat.

ZOEKEN("mate"; A1:E1; A3:E3)

geeft D terug. mate zou verschijnen tussen mat en matten, dus de positie links daarvan wordt gevonden.

Gevorderd onderwerp: reguliere expressies

ZOEKEN("k.t"; A1:E1; A3:E3)

geeft C terug als reguliere expressies zijn ingeschakeld (en #N/B indien niet). De punt '.' staat voor 'elk enkel teken' in een reguliere expressie, dus komt k.t overeen met kat.

ZOEKEN(".at"; A1:E1; A3:E3)

".at" komt zowel overeen met kat als met mat als reguliere expressies zijn ingeschakeld. Het komt ook overeen met matten als het toepasbaar zijn op hele cellen is uitgeschakeld. Het is niet mogelijk te voorspellen welke van deze zullen overeenkomen, noch welk resultaat zal worden teruggegeven. Gebruik reguliere expressies zorgvuldig.

Problemen:

  • Het gedrag van de hoofdlettergevoeligheid wordt besproken in Issue 71000 .
  • In Excel moeten eventuele logische waarden in zoektabel verschijnen na enige tekstwaarde. In Calc wordt van logische waarden aangenomen dat zij de numerieke waarden 0 (ONWAAR) en 1 (WAAR) hebben.
  • De flexibiliteit en macht van reguliere expressies en de optie om het overeenkomen voor gehele cellen uit te schakelen maken deze functie veel meer complex. De veiligste en eenvoudigste manier om deze functie te gebruiken is om de reguliere expressies uit te schakelen en het overeenkomen voor gehele cellen in te schakelen.
  • De aanstaande ODFF standaard definieert een versie met 2 parameters voor deze functie, die zal worden geïmplementeerd (Issue 7425 ).
  • De aanstaande ODFF standaard stelt voor dat de parameters zoektabel en resultaattabel worden geëvalueerd als matrixformules. Dit is niet zo in in Calc (Issue 90628 ).

Zie ook

Personal tools