NL/Documentation/How Tos/Calc: functie WEEKNUMMER ADD function

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 09:38, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


WEEKNUMMER_ADD

Geeft het niet-ISO-weeknummer van een opgegeven datum.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

WEEKNUMMER_ADD(datum; modus)

geeft het 'conventionele' niet-ISO-weeknummer, waar week 1 de week is waarin 1 januari valt.
datum is de datum als een serieel getal voor datum-tijd of als tekst.
modus specificeert welke dag wordt beschouwd als de eerste dag van de week: 1 voor zondag, 2 voor maandag
WEEKNUMMER_ADD bootst het gedrag na van de functie WEEKNUMMER in Excel. Calc's functie WEEKNUMMER geeft het weeknummer van de internationale standaard ISO8601.

Voorbeeld:

WEEKNUMMER_ADD("07-01-2010"; 2)

geeft 2 terug. 7 januari 2010 is een donderdag en 1 januari 2010 is de vrijdag van de voorafgaande week.

Problemen:

  • WEEKNUMMER_ADD wordt WEEKNUMMER genoemd in de aanstaande ODFF standaard.

Zie ook

Personal tools