NL/Documentation/How Tos/Calc: functie VARA

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 15:37, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


VARA

Geeft de steekproef variantie terug (staat tekst en logische waarden toe).

Syntaxis:

VARA(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten. Logische waarden en tekst mogen ook worden opgenomen.
VARA geeft de standaard afwijking terug waar getal1 tot en met getal30 een steekproef van de gehele populatie zijn.
Logische waarden worden beschouwd als 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR).
Tekstwaarden worden altijd als nul beschouwd.
Met N waarden in de steekproef, is de formule voor de berekening:
Calc sample var formula.png

Voorbeeld:

VARA(2; 6; 4)

geeft 4 terug.

VARA(B1:B3)

waar de cellen B1, B2 en B3 rood, WAAR en 2 bevatten geeft 1 terug, de variantie van 0, 1 en 2.

Problemen:

  • Calc evalueert tekstwaarden altijd als 0. De internationale standaard ODFF staat optioneel toe dat numerieke tekst wordt geconverteerd naar de getalvorm. Portabiliteit tussen werkbladen die zich aan ODFF conformeren, kan daarom een probleem zijn.

Zie ook

Personal tools