NL/Documentation/How Tos/Calc: functie STFOUTYX

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 16:40, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


STFOUTYX

Past een rechte lijn toe op gegevens met behulp van lineaire regressie en geeft de standaardfout voor de Y-waarden terug.

Syntaxis:

STFOUTYX(Ywaarden; Xwaarden)

Ywaarden en Xwaarden zijn bereiken van één enkele rij of kolom die punten specificeren in een verzameling gegevens. Ywaarden en Xwaarden moeten van dezelfde grootte zijn.
STFOUTYX past in feite een rechte lijn toe door die gegevenspunten, met behulp van de lineaire regressie-methode (minste kwadraten). Het geeft dan de standaardfout van de actuele Y-waarden terug, vergelen met de Y-waarden die op de rechte lijn worden gevonden.
De vergelijking van een rechte lijn kan worden gegeven als y = a + bx. De lineaire regressie-methode berekent:
Calc linregress b.png
en
Calc linregress a.png.
STFOUTYX berekent:
Calc steyx equation.png
waar yi de actuele waarden zijn en yi' de berekende waarden op de lijn zijn.


Gevorderd onderwerp:
De parameters Xwaarden en Ywaarden worden altijd geëvalueerd als matrixformules.

Voorbeeld:

STFOUTYX(B2:B6; A2:A6)

waar de X-waarden in A2:A6 1, 2, 3, 4, 5 zijn en de Y-waarden in B2:B6 2, 4, 7, 8, 10 zijn, geeft bij benadering 0,51 terug. De vergelijking van de gevonden rechte lijn ligt dicht bij y = 2x, en zou dat zijn als B4 6 bevatte. De standaardfout is daarom zeer klein.

Zie ook

Personal tools