NL/Documentation/How Tos/Calc: functie SOM

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


SOM

Telt de inhoud van cellen bij elkaar op.

Syntaxis:

SOM(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken/matrices van getallen waarvan de som moet worden berekend.
SOM negeert alle tekst of lege cellen binnen een bereik of matrix.
SOM kan ook worden gebruikt om cellen bij elkaar op te tellen die voldoen aan een gespecificeerde voorwaarde - zie Optellen en tellen met voorwaarden.

Voorbeeld:

SOM(2; 3; 4)

geeft 9 terug, omdat 2+3+4 = 9.

SOM(B1:B3)

(waar de cellen B1, B2 en B3 bevatten 1,1, 2,2 en 3,3) geeft 6,6 terug.

Zie ook:

SUBTOTAAL, DBSOM, SOM.ALS, KWADRATENSOM, SOMPRODUCT

Wiskundige functies

Optellen en tellen met voorwaarden

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Problemen:

  • In Excel negeert SOM logische waarden (dat betekent: ze worden als 0 behandeld). In Calc is WAAR 1 en ONWAAR is 0.
Personal tools
In other languages