NL/Documentation/How Tos/Calc: functie SNIJPUNT

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 16:37, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


SNIJPUNT

Past een rechte lijn toe op gegevens met behulp van lineaire regressie en geeft het snijpunt op de Y-as terug.

Syntaxis:

SNIJPUNT(ywaarden; xwaarden)

ywaarden en xwaarden zijn bereiken van één enkele rij of kolom die punten specificeren in een verzameling gegevens. ywaarden en xwaarden moeten van dezelfde grootte zijn.
SNIJPUNT past een rechte lijn toe door die gegevenspunten, met behulp van de lineaire regressie-methode (minste kwadraten). Het geeft dan de Y-waarde terug waar de rechte lijn de Y-as doorsnijd.
De vergelijking van een rechte lijn kan worden gegeven als y = a + bx. De lineaire regressie-methode berekent:
Calc linregress b.png
en
Calc linregress a.png.
a is het snijpunt op de Y-as dat wordt teruggegeven door deze functie.


Gevorderd onderwerp:
De parameters xwaarden en ywaarden worden altijd geëvalueerd als matrixformules.

Voorbeeld:

SNIJPUNT(B2:B6; A2:A6)

waar de X-waarden in A2:A6 1, 2, 3, 4, 5 zijn en de Y-waarden B2:B6 2, 4, 7, 8, 10 zijn, geeft 0,2 terug. De vergelijking van de gevonden rechte lijn ligt dicht bij y = 2x (en zou dat zijn als B4 6 bevatte) - dus gaat de rechte lijn bijna (maar niet helemaal) door de oorsprong.

Zie ook

Personal tools