Functie SCHATK.PRIJS

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:20, 5 December 2009 by DiGro (Talk | contribs)

Jump to: navigation, searchSCHATK.PRIJS

Geeft de uitgifteprijs voor een schatkistpapier, per €100 aan waarde, na opgeven van een discontorente.

Syntaxis:

SCHATK.PRIJS(afrekeningsdatum; vervaldatum; disconto)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van het schatkistpapier.
vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van het schatkistpapier.
disconto: de discontorente van het schatkistpapier.
Een schatkistpapier is een korte termijn (tot maximaal een jaar) schuldbewijs t.l.v. de Nederlandse staat, verkocht tegen een disconto tot zijn vastgestelde waarde (zichtbare waarde). Het betaalt geen rente en wordt teruggenomen tegen de vastgestelde waarde.
Het schatkistpapier heeft als basis 360 dagen per jaar.
De formule voor SCHATK.PRIJS is :
100 * ( 1 - (disconto * aantal_dagen_in_de_termijn / 360) )
waar aantal_dagen_in_de_termijn het echte aantal dagen is tussen afrekeningsdatum en vervaldatum.


Er treedt een fout op als de opgegeven termijn niet korter is dan één jaar.

Voorbeel:

SCHATK.PRIJS("14-07-2008"; "14-01-2009"; 4%)

geeft bij benadering 97,99 terug.

Problemen:

  • Deze functie kan assisteren met schatkistpapieren indien zorgvuldig gebruikt. De onderliggende formule zou niet van toepassing hoeven zijn voor schatkistpapieren van andere overheden.

Zie ook

Personal tools