NL/Documentation/How Tos/Calc: functie RIJEN

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


RIJEN

Geeft het aantal rijen terug in een opgegeven verwijzing.

Syntaxis:

RIJEN(verwijzing)

verwijzing mag of expliciet worden opgegeven (bijv. A3:B5) of als naam (bijv. mijnverw).
Het is mogelijk om één naam te definiëren om meer dan één bereik te vertegenwoordigen (bijv. door $A$1:$A$3;$C$1:$C$4 in te voeren in het vak Toegewezen aan van het dialoogvenster Invoegen - Namen - Definiëren...). In dit geval telt RIJEN het aantal rijen in elk bereik, ongeacht of er duplicaten van rijen zijn.

Voorbeeld:

ROWS(A3:B5)

geeft 3 terug; er zijn drie rijen in dit bereik, namelijk rijen 3,4 en 5.

RIJEN(G4:G6)

geeft 3 terug; er zijn drie rijen in dit bereik, namelijk rijen 4,5 en 6.

RIJEN(D8)

geeft 1 terug; D8 wordt geïnterpreteerd als een bereik van één cel, met één enkele rij (rij 8).

RIJEN(mijnverw)

waar mijnverw werd gedefinieerd als het meervoudige bereik $A$1:$A$3;$C$1:$C$4, geeft 7 terug;

Zie ook

Personal tools