NL/Documentation/How Tos/Calc: functie RIJ

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 14:17, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


RIJ

Geeft het(de) rijnummer(s) terug, na opgeven van een verwijzing.

Syntaxis:

RIJ(verwijzing)

geeft het rijnummer van verwijzing terug, waar verwijzing een verwijzing naar een cel is.
Als verwijzing wordt weggelaten wordt het rijnummer van de huidige cel (die de formule bevat) teruggeven.
Als verwijzing een bereik van cellen is en de formule wordt ingevoerd als een matrixformule (door op  Ctrl  +  ⇧ Shift  +  ↵ Enter  te drukken in plaats van op  ↵ Enter ) wordt een matrix van één kolom met rijnummers teruggegeven.

Voorbeeld:

RIJ(B3)

geeft 3 terug. Cel B3 staat op de derde rij.

RIJ()

indien ingevoerd in cel D2, geeft 2 terug. Cel D2 staat op de tweede rij.

RIJ(D5:D8) (ingevoerd met de toets  ↵ Enter )

geeft 5 terug. Dit is geen matrixformule, dus wordt het rijnummer van de eerste cel D5 teruggegeven.

RIJ(D5:D8) (ingevoerd met  Ctrl  +  ⇧ Shift  +  ↵ Enter )

geeft een matrix van één enkele rij {5; 6; 7; 8} terug, omdat dit wel een matrixformule is. Als deze formule wordt ingevoerd in cel A1, zal A1 weergeven 5, A2 6, A3 7 en A4 8.

Zie ook

Personal tools